Roboty budowlane parteru Pawilonu A budynku głównego ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi związane z dostosowaniem budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zamówienie uzupełniające

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-24
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
120009
Numer ogłoszenia wyników:
187719
Data składania ofert:
2016-08-24
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-24
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Uczelnia publiczna
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-24
Zamawiający

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Łódź

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Wojska Polskiego 121
91 -726 Łódź.
Województwo łódzkie.

REGON: 27579000000

Telefon: 42 2547408
Fax: 0422547418
E-mail: *********@asp.lodz.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane parteru w budynku głównym ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi związane z dostosowaniem budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zamówienie uzupełniające do zamówienia udzielonego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr 40/2015, ogłoszenie nr 321226-2015 i które nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany Mirosław Lewandowski
Cena: 53 197,50 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 53 197,50 zł do 53 197,50 zł (od 92.75% do 92.75% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 57 357,35 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus