ROBOTY BUDOWLANE DODATKOWE DO UMOWY PODSTAWOWEJ NA ZADANIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ MUZEUM ARCHITEKTURY - GABINET DYREKTORSKI, SEKRETARIAT, PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA, KORYTARZ

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-09
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
139294
Numer ogłoszenia wyników:
143676
Data składania ofert:
2016-09-09
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-09
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: samorządowa instytucja kultury
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-09
Zamawiający

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Bernardyńska 5
50 -156 Wrocław.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 27764100000

Telefon: 71 3433675
Fax: 0713446577
E-mail: *******@ma.wroc.pl

Treść przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia dodatkowego jest: a) wykucie bruzd, b) położenie nowej instalacji elektrycznej, c) wpięcie instalacji do rozdzielczej, d) rozłączenie istniejącej instalacji, e) zatynkowanie i zamalowanie bruzd, f) zagruntowanie ścian, g) położenie nowych tynków, h) wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych dla ujednolicenia gładkości ścian, i) pomalowanie korytarza.  2. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod: 45000000-7, Nazwa: Roboty budowlane Kod: 45453100-8, Nazwa: Różne specjalne roboty budowlane, Kod: 45311000-0, 	Nazwa: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Korostal Artur Borowski
Cena: 19 680,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 19 680,00 zł do 19 680,00 zł (od 101.76% do 101.76% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 19 339,13 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus