ROBOTY BUDOWLANE DODATKOWE DO UMOWY PODSTAWOWEJ NA ZADANIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ MUZEUM ARCHITEKTURY - GABINET DYREKTORSKI, SEKRETARIAT, PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA, KORYTARZ

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-05
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
190851
Numer ogłoszenia wyników:
140688
Data składania ofert:
2016-09-05
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-05
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: samorządowa instytucja kultury
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-05
Zamawiający

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Bernardyńska 5
50 -156 Wrocław.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 27764100000

Telefon: 71 3433675
Fax: 0713446577
E-mail: *******@ma.wroc.pl

Treść przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia dodatkowego jest: a) wzmocnienie odkrytego sklepienia siatką stalową fi 6 10 x 10 cm i obrzutką cementową, b) odbudowanie podestu w konstrukcji drewnianej opartej na ścianach i posadzce poza obrysem sklepienia, c) wykończenie podestu płytą OSB 2 x 15 mm i wykładziną wg projektu.
2. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  Kod: 45000000-7, Nazwa: Roboty budowlane Kod: 45453100-8,  Nazwa: Różne specjalne roboty budowlane.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Korostal Artur Borowski
Cena: 2 400,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 2 400,00 zł do 2 400,00 zł (od 114.14% do 114.14% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 2 102,74 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus