Rewitalizacja Rynku w Końskich w ramach zadania Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (dokumentacja)

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-16
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
146508
Numer ogłoszenia wyników:
146508
Data składania ofert:
2016-09-16
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-16
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-16
Zamawiający

Gmina Końskie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Partyzantów 1/24
26 -200 Końskie.
Województwo świętokrzyskie.

REGON: 29100979700000

Telefon: 41 3723249
Fax: 0413722955
E-mail: *********@umkonskie.pl

CPV

71.32.00.00: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Szukaj przetargów 71.32.00.00 Wyszukaj przetargi 71.32.00.00 w mieście Końskie

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja Rynku w Końskich w ramach zadania Rewitalizacja obszarów miasta Końskie oraz nadzór autorski nad Inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w oparciu o koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Nr 319524, wyłonioną w konkursie przeprowadzonym zgodnie z art. 110 ustawy Prawo zamówień publicznych. Opracowaniem należy objąć rynek wraz z terenami przyległymi. Szczegółowy obszar opracowania określono na załączniku graficznym (mapie) stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Studio Projektowe i Wzorcownia NARADA Wiesław Michałek
Cena: 499 380,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 499 380,00 zł do 499 380,00 zł (od 117.62% do 117.62% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 424 577,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego
2013-08-30 TAK TAK 797 202,04 zł 7
Zadanie Nr 1 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta Zadanie Nr 2 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16 w Końskich Zadanie Nr 3 przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński
2016-04-28 TAK NIE 0,00 zł 0
Zadanie Nr 1 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta Zadanie Nr 2 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16 w Końskich Zadanie Nr 3 przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński
2016-05-25 TAK TAK 35 210,00 zł 8
Zadanie Nr 1 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu Odpadów Komunalnych, Zadanie Nr 2 przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta. .
2016-06-13 TAK TAK 28 000,00 zł 7
Dokonanie korekty projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Końskie w granicach ulic: Zamkowej, Ks. Granata, Mieszka I wraz z rejonem ul. 1-go Maja oraz Sportowej z zespołem dworca kolejowego spowodowanej sporządzoną koncepcją zagospodarowania terenu działki nr 5189
2012-04-24 TAK TAK 7 980,00 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus