Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Gminy Strzeleczki.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-28
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
149388
Numer ogłoszenia wyników:
149388
Data składania ofert:
2016-09-28
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-28
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-28
Zamawiający

Urząd Gminy Strzeleczki

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Rynek 4
47 -364 Strzeleczki.
Województwo opolskie.

REGON: 53838900000

Telefon: 77 4668105
Fax: 0774668106
E-mail: **@strzeleczki.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: Remont drogi w Kujawach , Remont drogi za kaplicą św.Barbary w Kujawach. Remonty będą polegały na sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej, rozebraniu podbudowy, wywiezieniu urobku, wyłożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.Podbudowa wykonana z kruszywa łamanego warstwa górna i dolna oraz mechaniczne skropienie emulsją asfaltową.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk
Cena: 107 987,04 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 107 987,04 zł do 107 987,04 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 87 794,34 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus