Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Gminy Strzeleczki.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-08
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
142954
Numer ogłoszenia wyników:
142954
Data składania ofert:
2016-09-08
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-08
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-08
Zamawiający

Urząd Gminy Strzeleczki

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Rynek 4
47 -364 Strzeleczki.
Województwo opolskie.

REGON: 53838900000

Telefon: 77 4668105
Fax: 0774668106
E-mail: **@strzeleczki.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych.Zakres rzeczowy obejmuje  w szczególności: Remont drogi w Kujawach, Remont drogi za kaplicą św.Barbary w Kujawach, Remont dróg w Mosznej, Remont przepustu za kaplicą w Kujawach.Remonty będą polegały na sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej, rozebraniu podbudowy, wywiezieniu urobku,wyłożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Podbudowa wykonana z kruszywa łamanego warstwa górna i dolna oraz mechaniczne skropienie emulsją asfaltową.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk.
Cena:
Otrzymano: 0 ofert, w tym 0 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 0,00 zł do 0,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus