Remont stopni wodnych na Górnej Skanalizowanej Noteci - śluza Antoniewo, śluza Frydrychowo - zamówienie dodatkowe

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-01-03
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
32
Numer ogłoszenia wyników:
32
Data składania ofert:
2017-01-03
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-03
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Administracja Rządowa Niezespolona - Gospodarka Wodna
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-03
Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Poznań

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Szewska 1
61 -760 Poznań.
Województwo wielkopolskie.

REGON: 7924300000

Telefon: 61 8567706
Fax: 0618525731
E-mail: *********.***********@rzgw.poznan.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe konieczne, dotyczące naprawy konstrukcji lewej ściany komory śluzy Frydrychowo, a w szczególności środkowej wychylonej części ściany oraz narożnika przy wnęce wrót głowy dolnej. Prace remontowe mają za zadanie przywrócenie bezpiecznej funkcji eksploatacyjnej obiektu. Zdecydowano się odbudować zniszczoną, odchyloną ścianę oraz zakotwić ją za pomocą kotew gruntowych. Głównym kryterium wyboru wariantu naprawy, była budowa geologiczna gruntu za masywnym korpusem muru oporowego lewej ściany komory, gdzie występują torfy. Ważną okolicznością ograniczającą możliwości sposobu i technologii wykonania naprawy, jest lokalizacja lewej ściany komory na wyspie, na którą utrudniony jest dojazd ciężkiego sprzętu takiego jak np. kafar, dźwig itp.
Zakres niniejszego zamówienia wykracza poza zakres zamówienia podstawowego, a konieczność jego wykonania ujawniła się dopiero po rozpoczęciu robót związanych z zamówieniem podstawowym (po odpompowaniu komory śluzy) i była niemożliwa do wcześniejszego przewidzenia.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Konsorcjum Firm: Zakład Projektowo - Wykonawczy HABUD Spółka z o.o., Zakład Proj. - Wykon. H-BUD Hieronim Szukalski ul. 3 Maja 23/2, 81-747 Sopot
Cena: 240 573,10 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 240 573,10 zł do 240 573,10 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 195 587,89 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus