Przetarg nieograniczony na usługi pralnicze dla SPZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-07-21
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
98433
Numer ogłoszenia wyników:
149355
Data składania ofert:
2016-07-06 09:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-07-21
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-07-21
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Kraszewskiego 142
33 -380 Krynica.
Województwo małopolskie.

REGON: 30058700000

Telefon: 18 4712807
Fax: 0184712338
E-mail: ******@szpital-krynica.pl

Treść przetargu:

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST wykonanie usług pralniczych dla SPZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju. Zamawiający określa szacunkową wielkość przedmiotu zamówienia na ok. 255 000,00 kg na 36 miesiący zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
II.2.	Usługą będzie objęty asortyment:
a. bielizna szpitalna biała i kolorowa tj. poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, kompresy,
b. odzież szpitalna tj. pidżamy, szlafroki, czepki, chustki, bluzy, fartuchy i ubrania,
c. ubrania operacyjne damskie i męskie w kolorze: czerwony, zielony, niebieski,
d. prześcieradła i podkłady operacyjne,
e. bielizna porodowa - koszule zabiegowe, kompresy, 
f. bielizna noworodkowa tj. kaftaniki, pieluchy, kocyki, poszewki,
g. bielizna niemowlęca i dziecięca tj. kaftaniki, śpioszki, pieluchy, pidżamy, 
h. odzież ochronna - garsonki, fartuchy lekarskie, peleryny, 
i. zmiany pościelowe lekarskie i pidżamy,
j. poduszki, kołdry, koce,
k. ręczniki, obrusy, serwety,
l. materace gąbczaste i przeciwodleżynowe oraz z pianki poliuretanowej
m. ścierki, nakładki bawełniane, chodniczki, maty antypoślizgowe,
n. firany, zasłony, żaluzje pionowe,
o.  pokrowce na ubrania, zabawki pluszowe,
II.3.	Usługa winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu bielizny oraz technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia. 
II.4.	Usługa pralnicza obejmuje w szczególności:
a) dezynfekcję całej bielizny szpitalnej i pozostałego asortymentu będącego przedmiotem umowy wskutek działania temperatury lub skojarzonego działania temperatury i chemicznych środków dezynfekcyjnych, pranie wodne, a także czyszczenie chemiczne (np. materacy nieodpornych na pranie w maszynach bębnowych), płukanie przy użyciu płynu antystatycznego (w przypadku kocy), krochmalenie wybranych asortymentów, suszenie, maglowanie, prasownie w tym również ręczne w przypadku ubrań lekarskich, składnie na prawą stronę,
b) drobne naprawy bielizny i odzieży medycznej w tym: cerowanie, łatanie, przyszywanie guzików, wszywanie zamków, doszywanie troczków itd.
c) wydzielenie przez Wykonawcę bielizny szpitalnej, odzieży ochronnej lub innego asortymentu do naprawy lub do kasacji i zwrot do zamawiającego. W przypadku niewydzielania bielizny szpitalnej, odzieży ochronnej lub innego asortymentu nadającego się do reparacji, kasacji lub dostarczenia bielizny wilgotnej Zamawiający będzie odliczał ww. asortyment od wagi podlegającej rozliczeniu. Bielizna zwrócona przez pralnię niedoprana, poplamiona, niepocerowana będzie zwracana przez Zamawiającego wraz z naliczeniem kary w wysokości 5 zł netto za szt. W przypadku niedoprania bielizny lub nie usunięcia plam, Wykonawca dokona kolejnego prania na własny koszt.
d) bielizna nie nadająca się do dalszego użytkowania bądź do naprawy winna być zapakowana w oddzielnym worku z napisem -KASACJA-
e) wykonawca odpowiada materialnie za zniszczenia i braki ilościowe powstałe w procesie prania, a także zobowiązany jest do naprawy uszkodzonej bielizny w trakcie prania, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
f) wykonawca zobowiązany jest do wymiany bielizny uszkodzonej w trakcie prania na nową, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeśli powstałe uszkodzenia nie kwalifikują się do naprawy.
g) odbiór bielizny brudnej przez Wykonawcę, załadunek i transport, przywóz i rozładunek czystej bielizny do magazynu czystej bielizny Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
h) transport Wykonawcy zgodny z obowiązującymi wymaganiami sanitarnymi i epidemiologicznymi, łącznie z transportem wewnętrznym (z i do punktów bielizny - zamykane wózki przeznaczone do przewożenia bielizny).

II.5.	Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. zapewnienie w cenie usługi wszelkich środków i innych artykułów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi,
2. dostarczenie bielizny ochronnej i roboczej na wieszakach i zabezpieczonej pokrowcami ochronnymi z folii.
3. stosowanie profesjonalnych środków piorących i dezynfekcyjnych, gwarantujących właściwą jakość prania i nie powodujących przyspieszonego zużycia bielizny zapewniających odpowiedni poziom bieli, trwałości koloru, wytrzymałości bielizny na rozciąganie, odpowiednich walorów użytkowych.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy będących przedmiotem usługi i zobowiązuje się do odkupienia zniszczonej lub zagubionej bielizny, odzieży szpitalnej lub innego asortymentu będącego przedmiotem umowy do 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą i terminową realizację usługi pralniczej i transportu bielizny wobec Zamawiającego oraz organów kontroli zewnetrznej i wewnetrznej.
6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kontroli mikrobiologicznej czystości wypranej i poddanej procesowi dezynfekcji czystej bielizny szpitalnej i pozostałego asortymentu oraz środków transportu. Co najmniej raz na kwartał Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyniki badań mikrobiologicznych asortymentu należącego do Zamawiającego. Próby do powyższych badań w przypadku bielizny należy pobierać z 4 różnych asortymentów z uwzględnieniem miejsc trudno dostępnych (np. szwów). 
7. Badania należy wykonać w szpitalnym laboratorium mikrobiologicznym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania kontroli i badań mikrobiologicznych czystości bielizny w dowolnym czasie. Pełnymi kosztami badań w przypadku dodatnich wyników, oraz działań naprawczych każdorazowo będzie obciążony Wykonawca.
8. Wykonawca zobowiązany jest do segregowania bielizny czystej i pozostałego asortymentu, pakowanie w podwójną warstwę folii oraz worek zewnętrzny (3 warstwy ochronne), oznakowane kodami poszczególnych oddziałów szpitala. Segregacja ma polegać na tym, że każdy rodzaj pranej bielizny szpitalnej ma być pakowany wg. asortymentu max. po 10 szt. Opakowania zabezpieczające przed wtórnym zakażeniem i zabrudzeniem, umożliwiający odbiór rodzajowo - ilościowy bez konieczności otwierania opakowania i łatwą identyfikację wzrokową asortymentu. Nie dopuszcza się mieszania bielizny różnych oddziałów w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia bielizna będzie zwracana przez Zamawiającego do powtórnego prania na koszt Wykonawcy wraz z naliczeniem kary w wysokości 5 zł netto za szt.
9. Wykonawca winien zapewnić dokumentację zdawczo - odbiorczą brudnej i czystej bielizny.
10. Wykonawca na bieżąco zobowiązany jest dbać o właściwy poziom sanitarno - higieniczny pomieszczeń pralni, otoczenia oraz środków transportu, stosując odpowiednie procedury i procesy czystościowo-dezynfekcyjne.
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pralnią z pełną barierą higieniczną.
12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zabezpieczył Wykonanie usługi w razie awarii urządzeń pralniczych.
13. Zamawiający wymaga by środki transportu posiadały aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że są przystosowane do przewozu bielizny szpitalnej
14. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu przed przystąpieniem do realizacji umowy zobowiązany jest do przedłożenia procedury postępowania z bielizną i procesu prania bielizny skażonej Clostridium Difficile.
II.6.	Sposób przyjmowania bielizny brudnej i dostawa bielizny czystej:
1.	 Odbiór brudnej bielizny i przywóz czystej bielizny odbywać się będzie 6 razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty) a w przypadku kumulacji dni wolnych lub świątecznych np. 2 kolejne dni, usługa świadczona będzie w co drugim dniu wolnym od pracy.
2. Wykonawca odbierze bieliznę brudną z magazynu bielizny brudnej Zamawiającego od godz. 8:00 do 10:00 w każdy dzień świadczonej usługi.
3. Wykonawca dostarczy czystą bieliznę (w 100% suchą) od poniedziałku do soboty (włącznie) w godzinach od 7:00 do 9:00 do magazynu bielizny czystej.
4. Organizacja oraz środki transportu, załadunku i rozładunku bielizny szpitalnej czystej i brudnej będą gwarantowały nie krzyżowanie się dróg czystych i brudnych oraz będą wykluczały kontakt bielizny szpitalnej czystej z brudną.
5. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego. Wykonawca wyznaczy osobę uprawnioną do odbioru brudnej bielizny i pokwitowania jej ilości.
6. Przekazywanie bielizny do pralni będzie się odbywać na podstawie dokumentacji zdawczo - odbiorczej.
7. Ważenie czystej bielizny odbywać się będzie w magazynie czystej bielizny w obecności pracownika jednostki organizacyjnej Zamawiającego odpowiedzialnego za tę czynność. Czysta bielizna będzie dostarczana do magazynu posegregowana na poszczególne oddziały szpitalne 
8. Warunki składowania i transportu czystej bielizny szpitalnej nie mogą powodować uszkodzeń, ubytków, winny zabezpieczyć powierzoną bieliznę przed dostępem osób trzecich i ujemnym wpływem otoczenia.
9. Usługa ma być wykonana w terminach:
a) pranie bielizny pościelowej i operacyjnej do 24 godzin od jej odbioru,
b) pranie z reparacją do 48 godzin,
c) pranie odzieży personelu do 48 godzin,
d) pranie pozostałej bielizny szpitalnej do 24 godzin
10. reklamacje jakościowe jak i ilościowe będą zgłaszane w ciągu 2 dni roboczych od odbioru przedmiotu zamówienia. 
11. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowej odpowiedzi na ww. reklamację w formie pisemnej i usunięcie jej w terminie do 48 godzin od daty zgłoszenia.
12. W razie powtarzających się reklamacji Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (3 krotna reklamacja).
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: USŁUGOWO-HANDLOWA SPÓLDZIELNIA PRACY
Cena: 595 935,00 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 595 935,00 zł do 740 214,00 zł (od 103.41% do 128.44% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 576 300,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 98%
Rodzaj kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu utraty lub uszkodzenia bielizny
Wartość procentowa kryterium: 2%
 

Wadium:

Nie dotyczy.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.szpital-krynica.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 
Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju 
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142 
budynek administracji, pokój 108

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy jeżeli zachodzą następujące okoliczności:.
a) w przypadku zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT lub innych przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na realizacje umowy.
b) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie zrealizowany w całości przedmiot umowy przy nie zmienionych cenach.
XVIII.10.2.Warunki zmian określonych w pkt. XVIII.10.1 są następujące:
a) zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego.
b) zmiany nie mogą skutkować podwyższeniem cen jednostkowych, a tym samym wartości umowy, za wyjątkiem zmian o których mowa w ust.1 pkt a umowy.
Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w przypadku:
a) zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT lub innych przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na realizacje umowy
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki  składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Wymagane zezwolenia

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego  warunku. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagana wiedza

Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim charakterem przedmiotowi zamówienia (usługi pralnicze w zakładzie opieki zdrowotnej) wraz z dowodem* potwierdzającym, że usługi te zostały wykonane należycie.(zał. Nr 4 do SIWZ)
* Dowodami, o których mowa powyżej, są:
1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty 
2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1).  
Zamawiający oceniać będzie spełnienie tego warunku, w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę wykaz (zał. nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagany potencjał

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagana umiejętności

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagana sytuacja ekonomiczna

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Inne wymagane dokumenty

W zakresie potwierdzenia, że oferowane usługi, odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający będzie wymagał po wyborze najkorzystniejszej oferty od Wykonawcy którego oferta zostanie wybrana przedłożenia: a) aktualnej opinii zaświadczenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzających, że Wykonawca dysponuje pralnią z pełną barierą higieniczną. b) aktualnej opinii zaświadczenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającej, że środki transportu Wykonawcy są przystosowane do przewozu bielizny szpitalnej.

Komentarze

comments powered by Disqus