Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-18
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
133495
Numer ogłoszenia wyników:
183425
Data składania ofert:
2016-07-21 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-18
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-18
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ Krynica-Zdrój

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Świdzińskiego 4
33 -380 Krynica-Zdrój.
Województwo małopolskie.

REGON: 49004414700000

Telefon: 18 4146900
Fax: 0184146240
E-mail: ******@sacz.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem postępowania jest dostawa aparatu do ultradźwięków - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego. Zamówienie poniżej 134 tyś. euro.;
Przedmiotem postępowania jest dostawa urządzenia do rehabilitacji stawu skokowego - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego. Zamówienie poniżej 134 tyś. euro.;
Przedmiotem postępowania jest dostawa stołu do masażu z elektryczną zmiana leżyska - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego. Zamówienie poniżej 134 tyś. euro.;
Przedmiotem postępowania jest dostawa aparatu do masażu limfatycznego kończyn górnych i dolnych - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego. Zamówienie poniżej 134 tyś. euro.;
Przedmiotem postępowania jest dostawa urządzenia do rehabilitacji stawu nadgarstkowego ze stolikiem - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego. Zamówienie poniżej 134 tyś. euro.;
Przedmiotem postępowania jest dostawa urządzenia do rehabilitacji stawu skokowego i kolanowego - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego. Zamówienie poniżej 134 tyś. euro.;
Przedmiotem postępowania jest dostawa kabiny UGUL z osprzętem - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego. Zamówienie poniżej 134 tyś. euro.;
Przedmiotem postępowania jest dostawa składanego krzesła do masażu - 1 szt. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego. Zamówienie poniżej 134 tyś. euro.
Wyniki

Część przetargu: 1 - Dostawa i montaż aparatu do ultradźwięków przeznaczonego do wykonywania zabiegów leczniczych wraz z jego uruchomieniem i przeszkoleniem personelu

Wykonawca: ERES MEDICAL Sp. z o.o.
Cena: 7 020,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 7 020,00 zł do 7 020,00 zł (od 116.65% do 116.65% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 6 018,00 zł

Numer części: 1
Tytuł części: Dostawa i montaż aparatu do ultradźwięków przeznaczonego do wykonywania zabiegów leczniczych wraz z jego uruchomieniem i przeszkoleniem personelu
Treść części:

Przedmiotem postępowania jest dostawa aparatu do ultradźwięków - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 - opis szczegółowy przedmiotu zamówienia do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego.
W rubryce Nazwa oferowanego sprzętu zgodna z fakturowaniem na etapie dostaw formularza ofertowego należy podać taką nazwę oferowanego sprzętu - jaki będzie dostarczany w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej. Podana nazwa musi być tożsama z nazwą podaną w wystawianej fakturze podczas realizacji umowy.        
Nieskonkretyzowanie przedmiotu oferty - brak wskazania nazwy i modelu zaoferowanego urządzenia-uniemożliwi weryfikacje oferty. Na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona.
Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (parametry), określone przez Zamawiającego w zał. nr 2 do SIWZ.Przedmiot zamówienia musi być nowy - nie używany.Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem postępowania jest dostawa aparatu do ultradźwięków - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego. Zamówienie poniżej 134 tyś. euro.

Kryteria oceny wykonawców dla części: 1

Kryteria oceny wykonawców dla części: 1

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 85%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 15%
 

Część przetargu: 2 - Dostawa i montaż urządzenia do rehabilitacji stawu skokowego przeznaczonego do wykonywania zabiegów leczniczych wraz z jego uruchomieniem i przeszk

Wykonawca: KINESIS Andrzej Boruta
Cena: 4 212,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 4 212,00 zł do 4 212,00 zł (od 101.1% do 101.1% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 4 166,00 zł

Numer części: 2
Tytuł części: Dostawa i montaż urządzenia do rehabilitacji stawu skokowego przeznaczonego do wykonywania zabiegów leczniczych wraz z jego uruchomieniem i przeszk
Treść części:

Przedmiotem postępowania jest dostawa urządzenia do do rehabilitacji stawu skokowego - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 - opis szczegółowy przedmiotu zamówienia do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego.
W rubryce Nazwa oferowanego sprzętu zgodna z fakturowaniem na etapie dostaw formularza ofertowego należy podać taką nazwę oferowanego sprzętu - jaki będzie dostarczany w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej. Podana nazwa musi być tożsama z nazwą podaną w wystawianej fakturze podczas realizacji umowy.        
Nieskonkretyzowanie przedmiotu oferty - brak wskazania nazwy i modelu zaoferowanego urządzenia-uniemożliwi weryfikacje oferty. Na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona.
Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (parametry), określone przez Zamawiającego w zał. nr 2 do SIWZ.Przedmiot zamówienia musi być nowy - nie używany.Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem postępowania jest dostawa urządzenia do rehabilitacji stawu skokowego - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego. Zamówienie poniżej 134 tyś. euro.

Kryteria oceny wykonawców dla części: 2

Kryteria oceny wykonawców dla części: 2

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 85%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 15%
 

Część przetargu: 3 - Dostawa i montaż stołu do masażu z elektryczną zmiana leżyska przeznaczonego do wykonywania zabiegów leczniczych wraz z jego uruchomieniem i prz

Wykonawca: Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMAR Roman morciniak
Cena: 5 327,64 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 5 327,64 zł do 5 327,64 zł (od 143.87% do 143.87% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 3 703,00 zł

Numer części: 3
Tytuł części: Dostawa i montaż stołu do masażu z elektryczną zmiana leżyska przeznaczonego do wykonywania zabiegów leczniczych wraz z jego uruchomieniem i prz
Treść części:

Przedmiotem postępowania jest dostawa stołu do masażu z elektryczną zmiana leżyska - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 - opis szczegółowy przedmiotu zamówienia do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego.
W rubryce Nazwa oferowanego sprzętu zgodna z fakturowaniem na etapie dostaw formularza ofertowego należy podać taką nazwę oferowanego sprzętu - jaki będzie dostarczany w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej. Podana nazwa musi być tożsama z nazwą podaną w wystawianej fakturze podczas realizacji umowy.        
Nieskonkretyzowanie przedmiotu oferty - brak wskazania nazwy i modelu zaoferowanego urządzenia-uniemożliwi weryfikacje oferty. Na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona.
Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (parametry), określone przez Zamawiającego w zał. nr 2 do SIWZ.Przedmiot zamówienia musi być nowy - nie używany.Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem postępowania jest dostawa stołu do masażu z elektryczną zmiana leżyska - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego. Zamówienie poniżej 134 tyś. euro.

Kryteria oceny wykonawców dla części: 3

Kryteria oceny wykonawców dla części: 3

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 85%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 15%
 

Część przetargu: 5 - Dostawa i montaż urządzenia do rehabilitacji stawu nadgarstkowego ze stolikiem przeznaczonego do wykonywania zabiegów leczniczych wraz z jego uruc

Wykonawca: KINESIS Andrzej Boruta
Cena: 3 942,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 3 942,00 zł do 3 942,00 zł (od 94.62% do 94.62% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 4 166,00 zł

Numer części: 5
Tytuł części: Dostawa i montaż urządzenia do rehabilitacji stawu nadgarstkowego ze stolikiem przeznaczonego do wykonywania zabiegów leczniczych wraz z jego uruc
Treść części:

Przedmiotem postępowania jest dostawa urządzenia do rehabilitacji stawu nadgarstkowego ze stolikiem - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 - opis szczegółowy przedmiotu zamówienia do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego.
W rubryce Nazwa oferowanego sprzętu zgodna z fakturowaniem na etapie dostaw formularza ofertowego należy podać taką nazwę oferowanego sprzętu - jaki będzie dostarczany w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej. Podana nazwa musi być tożsama z nazwą podaną w wystawianej fakturze podczas realizacji umowy.        
Nieskonkretyzowanie przedmiotu oferty - brak wskazania nazwy i modelu zaoferowanego urządzenia-uniemożliwi weryfikacje oferty. Na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona.
Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (parametry), określone przez Zamawiającego w zał. nr 2 do SIWZ.Przedmiot zamówienia musi być nowy - nie używany.Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem postępowania jest dostawa urządzenia do rehabilitacji stawu nadgarstkowego ze stolikiem - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego. Zamówienie poniżej 134 tyś. euro.

Kryteria oceny wykonawców dla części: 5

Kryteria oceny wykonawców dla części: 5

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 85%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 15%
 

Część przetargu: 6 - Dostawa i montaż urządzenia do rehabilitacji stawu skokowego i kolanowego przeznaczonego do wykonywania zabiegów leczniczych wraz z jego uruchomien

Wykonawca: KINESIS Andrzej Boruta
Cena: 6 534,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 6 534,00 zł do 6 534,00 zł (od 100.8% do 100.8% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 6 482,00 zł

Numer części: 6
Tytuł części: Dostawa i montaż urządzenia do rehabilitacji stawu skokowego i kolanowego przeznaczonego do wykonywania zabiegów leczniczych wraz z jego uruchomien
Treść części:

Przedmiotem postępowania jest dostawa urządzenia do rehabilitacji stawu skokowego i kolanowego - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 - opis szczegółowy przedmiotu zamówienia do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego.
W rubryce Nazwa oferowanego sprzętu zgodna z fakturowaniem na etapie dostaw formularza ofertowego należy podać taką nazwę oferowanego sprzętu - jaki będzie dostarczany w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej. Podana nazwa musi być tożsama z nazwą podaną w wystawianej fakturze podczas realizacji umowy.        
Nieskonkretyzowanie przedmiotu oferty - brak wskazania nazwy i modelu zaoferowanego urządzenia-uniemożliwi weryfikacje oferty. Na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona.
Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (parametry), określone przez Zamawiającego w zał. nr 2 do SIWZ.Przedmiot zamówienia musi być nowy - nie używany.Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem postępowania jest dostawa urządzenia do rehabilitacji stawu skokowego i kolanowego - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego. Zamówienie poniżej 134 tyś. euro.

Kryteria oceny wykonawców dla części: 6

Kryteria oceny wykonawców dla części: 6

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 85%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 15%
 

Część przetargu: 7 - Dostawa i montaż kabiny UGUL z osprzętem przeznaczonej do wykonywania zabiegów leczniczych wraz z jego uruchomieniem i przeszkoleniem personelu Zam

Wykonawca: KINESIS Andrzej Boruta
Cena: 3 229,20 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 3 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 3 229,20 zł do 4 805,46 zł (od 87.2% do 129.77% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 3 703,00 zł

Numer części: 7
Tytuł części: Dostawa i montaż kabiny UGUL z osprzętem przeznaczonej do wykonywania zabiegów leczniczych wraz z jego uruchomieniem i przeszkoleniem personelu Zam
Treść części:

Przedmiotem postępowania jest dostawa kabiny UGUL z osprzętem - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 - opis szczegółowy przedmiotu zamówienia do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego.
W rubryce Nazwa oferowanego sprzętu zgodna z fakturowaniem na etapie dostaw formularza ofertowego należy podać taką nazwę oferowanego sprzętu - jaki będzie dostarczany w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej. Podana nazwa musi być tożsama z nazwą podaną w wystawianej fakturze podczas realizacji umowy.        
Nieskonkretyzowanie przedmiotu oferty - brak wskazania nazwy i modelu zaoferowanego urządzenia-uniemożliwi weryfikacje oferty. Na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona.
Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (parametry), określone przez Zamawiającego w zał. nr 2 do SIWZ.Przedmiot zamówienia musi być nowy - nie używany.Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem postępowania jest dostawa kabiny UGUL z osprzętem - 1 kpl. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego. Zamówienie poniżej 134 tyś. euro.

Kryteria oceny wykonawców dla części: 7

Kryteria oceny wykonawców dla części: 7

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 85%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 15%
 

Część przetargu: 8 - Dostawa i montaż składanego krzesła do masażu przeznaczonego do wykonywania zabiegów leczniczych wraz z jego uruchomieniem i przeszkoleniem perso

Wykonawca: ERES MEDICAL Sp. z o.o.
Cena: 1 371,60 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 371,60 zł do 1 487,16 zł (od 98.82% do 107.14% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 1 388,00 zł

Numer części: 8
Tytuł części: Dostawa i montaż składanego krzesła do masażu przeznaczonego do wykonywania zabiegów leczniczych wraz z jego uruchomieniem i przeszkoleniem perso
Treść części:

Przedmiotem postępowania jest dostawa składanego krzesła do masażu - 1 szt. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 - opis szczegółowy przedmiotu zamówienia do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego.
W rubryce Nazwa oferowanego sprzętu zgodna z fakturowaniem na etapie dostaw formularza ofertowego należy podać taką nazwę oferowanego sprzętu - jaki będzie dostarczany w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej. Podana nazwa musi być tożsama z nazwą podaną w wystawianej fakturze podczas realizacji umowy.        
Nieskonkretyzowanie przedmiotu oferty - brak wskazania nazwy i modelu zaoferowanego urządzenia-uniemożliwi weryfikacje oferty. Na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona.
Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (parametry), określone przez Zamawiającego w zał. nr 2 do SIWZ.Przedmiot zamówienia musi być nowy - nie używany.Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem postępowania jest dostawa składanego krzesła do masażu - 1 szt. według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z montażem i szkoleniem pracowników zamawiającego. Zamówienie poniżej 134 tyś. euro.

Kryteria oceny wykonawców dla części: 8

Kryteria oceny wykonawców dla części: 8

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 85%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 15%
 

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 85%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 15%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://bip.sanatorium-wojskowe.pl/pl/4940/0/przetargi.html

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

siedzibie Zamawiającego

Warunki możliwej zmiany umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w zakresie, co do którego materiały stanowiące przedmiot sprzedaży nie zostały dostarczone w terminie, jakości lub ilościach zamówionych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego w zależności od ilości posiadanych środków finansowych bez konsekwencji prawnych i finansowych.

Wymagane zezwolenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wymagana wiedza

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wymagany potencjał

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wymagana umiejętności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Inne wymagane dokumenty

1.materiały dotyczące oferowanego produktu tj. materiały producenta, foldery, opisy, katalogi itp.; 2.dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania tj. deklaracja zgodności (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.);

Komentarze

comments powered by Disqus