Przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo - usługowe z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu i przyłączami zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29 - roboty dodatkowe

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-09
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
143592
Numer ogłoszenia wyników:
143592
Data składania ofert:
2016-09-09
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-09
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: art. 3
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-09
Zamawiający

Katowicka SSE S.A.

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Sienkiewicza 28
40 -032 Katowice.
Województwo śląskie.

REGON: 27307352700000

Telefon: 32 2510736
Fax: 0322513766
E-mail: *_********@ksse.com.pl

Treść przetargu:

Wykonaniu w miejscu istniejących stropów nad kondygnacją +1 nowych stropów monolitycznych żelbetowych
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: INKO Sp. z o.o.
Cena:
Otrzymano: 0 ofert, w tym 0 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 0,00 zł do 0,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Wykonanie ukształtowania terenów zielonych, cięć pielęgnacyjnych istniejących drzew, wykonanie altany ogrodowej oraz wykonanie zieleni zewnętrznej wraz z systemem nawodnienia otoczenia willi z początku XX w. położonej w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29.
2016-07-22 TAK NIE 0,00 zł 0
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29 z przeznaczeniem na cele biurowo - usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami.
2015-06-19 TAK NIE 0,00 zł 0
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29 z przeznaczeniem na cele biurowo - usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami
2015-09-03 TAK NIE 0,00 zł 0
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29 z przeznaczeniem na cele biurowo - usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami Roboty uzupełniające.
2016-09-09 TAK TAK 0,00 zł 0
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe z instalacjami wewnętrznymi,, elektryczną, teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjną i deszczową, przebudowa przyłączy, telekomunikacyjnego, gazowego, wodociągowego, kanalizacji deszczowej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, wraz z przebudową istniejącego zjazdu, budową miejsc postojowych, wiaty gospodarczej, pylonu, ogrodzenia, z zagospodarowaniem terenu. Lokalizacja inwestycji Gliwice, ul. Rybnicka 29 - roboty dodatkowe.
2017-03-24 TAK TAK 50 065,57 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus