Przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Piliki - Pietrzykowo Gołąbki - Bolesty - Skrzypki Duże - Skrzypki Małe - Truski. Roboty uzupełniające do umowy Nr 19.2016 z dnia 21.06.2016r.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-30
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
149996
Numer ogłoszenia wyników:
149996
Data składania ofert:
2016-09-30
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-30
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: zarządzanie drogami powiatowymi
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-30
Zamawiający

Powiatowy Zarząd Dróg Bielsk Podlaski

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Sportowa 4
17 -100 Bielsk Podlaski.
Województwo podlaskie.

REGON: 5066732000000

Telefon: 85 8332684
Fax: 0858332685
E-mail: ***@powiatbielski.pl

Treść przetargu:

Zamówienie uzupełniające do zamówienia Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B Piliki, Pietrzykowo Gołąbki, Bolesty, Skrzypki Duże, Skrzypki Małe, Truski. Szczegółowy zakres robót objętych umową określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 6 do umowy Nr 19.2016 z dnia 21.06.2016, szczegółowe specyfikacje techniczne, stanowiące załącznik nr 4 do umowy Nr 19.2016 z dnia 21.06.2016, kosztorysy ofertowe, stanowiące załącznik nr 1 do umowy, przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 2 do umowy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym MAKSBUD Sp. z o.o. z
Cena: 1 014 956,31 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 014 956,31 zł do 1 014 956,31 zł (od 77.71% do 77.71% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 1 306 039,76 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B Piliki - Pietrzykowo Gołąbki - Bolesty - Skrzypki Duże - Skrzypki Małe - Truski. Roboty dodatkowe do umowy nr 19.2016 z dnia 21.06.2016 r..
2016-10-27 TAK TAK 28 038,45 zł 1
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1654B PARCEWO - ORLA KM ROBOCZY 0+000 - 3+661 łącznie z remontem mostu w km 6+054 (kilometr roboczy 1+669,5). Zadanie 1: Remont drogi powiatowej nr 1654B Parcewo - Orla km roboczy 0+000 - 3+661. - Roboty uzupełniające do umowy Nr 32.2016 z dnia 05.09.2016 r
2016-09-06 TAK TAK 65 706,60 zł 1
Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Skrzypki Duże - Bolesty - Pietrzykowo Gołąbki - Piliki dł. około 5,67 km
2015-02-27 TAK TAK 77 490,00 zł 13
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B Piliki - Pietrzykowo Gołąbki - Bolesty - Skrzypki Duże - Skrzypki Małe - Truski
2016-05-17 TAK TAK 3 550 719,88 zł 5
Opracowanie dokumentacji na: Zadanie 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B od drogi powiatowej Nr 1603B Pasynki - Krzywa do końca miejscowości Łoknica, dł. 0,823 km Zadanie 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowości Parcewo, dł. 1,655 km Zadanie 3:Remont drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowości Orla-ulica Bielska, dł.0,604 km Zadanie 4: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B w miejscowości Piliki, dł.1,32 km Zadanie 5: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B od drogi powiatowej Nr 1575B do miejscowości Woronie, dł. 2,2 km
2009-02-25 TAK TAK 64 000,00 zł 9

Komentarze

comments powered by Disqus