Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Tuwima do Alei Piłsudskiego - zamówienie uzupełniające

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-14
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
145562
Numer ogłoszenia wyników:
145562
Data składania ofert:
2016-09-14
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-14
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-14
Zamawiający

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Piotrkowska 175
90 -447 Łódź.
Województwo łódzkie.

REGON: 36442956300000

Telefon: 42 2726280
Fax: 422726277
E-mail: **********@zim.uml.lodz.pl

CPV

45.00.00.00: Roboty budowlane

Szukaj przetargów 45.00.00.00 Wyszukaj przetargi 45.00.00.00 w mieście Łódź

45.10.00.00: Przygotowanie terenu pod budowę

Szukaj przetargów 45.10.00.00 Wyszukaj przetargi 45.10.00.00 w mieście Łódź

45.20.00.00: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Szukaj przetargów 45.20.00.00 Wyszukaj przetargi 45.20.00.00 w mieście Łódź

45.22.00.00: Roboty inżynieryjne i budowlane

Szukaj przetargów 45.22.00.00 Wyszukaj przetargi 45.22.00.00 w mieście Łódź

45.11.20.00: Roboty w zakresie usuwania gleby

Szukaj przetargów 45.11.20.00 Wyszukaj przetargi 45.11.20.00 w mieście Łódź

45.11.30.00: Roboty na placu budowy

Szukaj przetargów 45.11.30.00 Wyszukaj przetargi 45.11.30.00 w mieście Łódź

77.30.00.00: Usługi ogrodnicze

Szukaj przetargów 77.30.00.00 Wyszukaj przetargi 77.30.00.00 w mieście Łódź

77.31.00.00: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Szukaj przetargów 77.31.00.00 Wyszukaj przetargi 77.31.00.00 w mieście Łódź

Treść przetargu:


Przedmiotem zamówienia jest powtórzenie tego samego rodzaju robót, które były przedmiotem zamówienia podstawowego realizowanego w ramach umowy z dnia 22.06.2015 r. Nr 333.71/DZ/2015.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie nw. zakresu robót:
Wykonanie chodnika: Należy wykonać chodnik na działce o Nr ew. 462/31 obr. S-6 wraz z wykonaniem zieleni oraz przeniesieniem kiosku z działki Nr 462/31 obr. S-6 na sąsiednią działkę Nr 437/1 obr. S-6.
Nasadzenia krzewów: Należy nasadzić krzewy w zieleńcu w rejonie skrzyżowania Kilińskiego Nawrot.
Słupki separacyjne Na ul. Kilińskiego (w rejonie ul. Nawrot) na działce Nr 462/29 obr. należy również ustawić słupki separacyjne - 5 szt. od strony wjazdu. Należy zastosować słupki zgodne ze słupkami zastosowanymi w zamówieniu podstawowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji projektowej - załącznik nr 1 do zaproszenia, we wzorze umowy - załącznik nr 4 do zaproszenia, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla zamówienia podstawowego.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: KZN RAIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cena: 58 000,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 58 000,00 zł do 58 000,00 zł (od 121.87% do 121.87% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 47 593,07 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus