Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe z instalacjami wewnętrznymi,, elektryczną, teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjną i deszczową, przebudowa przyłączy, telekomunikacyjnego, gazowego, wodociągowego, kanalizacji deszczowej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, wraz z przebudową istniejącego zjazdu, budową miejsc postojowych, wiaty gospodarczej, pylonu, ogrodzenia, z zagospodarowaniem terenu. Lokalizacja inwestycji Gliwice, ul. Rybnicka 29 - roboty dodatkowe

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-12-27
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
154590
Numer ogłoszenia wyników:
154590
Data składania ofert:
2016-12-27
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-27
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: art. 3
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-27
Zamawiający

Katowicka SSE S.A.

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Sienkiewicza 28
40 -032 Katowice.
Województwo śląskie.

REGON: 27307352700000

Telefon: 32 2510736
Fax: 0322513766
E-mail: *_********@ksse.com.pl

Treść przetargu:

Roboty budowlane polegające na: 
-wykonaniu drenażu opaskowego wzdłuż murów oporowych
-wykonaniu zwiększenia ilości zbrojenia w murach oporowych
-wykonaniu dodatkowego muru oporowego przy jednym z biegów schodów na patio głównym
-wykonaniu klimatyzacji w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji +1
-wykonaniu automatyzacji systemu grzewczego pod kątem wykorzystania pompy ciepła
-wykonaniu rur osłonowych na rurociąg chłodu
-wykonaniu dodatkowych pionów ciepła do central wentylacyjnych oraz zmian w kotłowni,
jako roboty uzupełniające do umowy podstawowej z dnia 04 stycznia 2016 r.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: INKO Sp. z o.o.
Cena: 127 618,08 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 127 618,08 zł do 127 618,08 zł (od 100% do 100% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 127 618,08 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29 z przeznaczeniem na cele biurowo - usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami Roboty uzupełniające.
2016-09-09 TAK TAK 0,00 zł 0
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29 z przeznaczeniem na cele biurowo - usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami.
2015-06-19 TAK NIE 0,00 zł 0
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29 z przeznaczeniem na cele biurowo - usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami
2015-09-03 TAK NIE 0,00 zł 0
Remont, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek biurowo - muzealny, remont istniejącej altany i istniejącego ogrodzenia, budowa parkingu i ciągu pieszo-jezdnego, budowa instalacji zewnętrznej wodno - kanalizacyjnej i niskiego napięcia, położonego w Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich 32
2012-05-23 TAK TAK 7 826 522,44 zł 2
Roboty dodatkowe związane z realizacją II fazy inwestycji pn. Remont, przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek biurowo - muzealny, remont istniejącej altany i istniejącego ogrodzenia, budowa parkingu i ciągu pieszo - jezdnego, budowa instalacji zewnętrznej wodno - kanalizacyjnej i niskiego napięcia, położonego w Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich 32
2013-12-17 TAK TAK 235 681,43 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus