Przebudowa i remont III Domu Studenta Politechniki Łódzkiej polegająca na dostosowaniu budynku do wymogów określonych w obowiązujących przepisach pożarowych

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-07
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
142628
Numer ogłoszenia wyników:
142628
Data składania ofert:
2016-09-07
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-07
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Uczelnia publiczna
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-07
Zamawiający

Politechnika Łódzka, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Sieradzu

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

pl. Wojewódzki 3
98 -200 Sieradz.
Województwo łódzkie.

REGON: 158300000

Telefon: 43 8223632
Fax: 0-426365014
E-mail: *******@p.lodz.pl

Treść przetargu:

Po wykonaniu robót rozbiórkowych, demontażu okładzin wewnętrznych, skuciu części tynków wewnętrznych oraz sprawdzeniu stanu przewodów wentylacji grawitacyjnej, stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, tj.: 1. wykonanie nowych odcinków poziomych istniejącej wentylacji grawitacyjnej, 2. wykonanie obrzutki tynkarskiej istniejących kominów wentylacji grawitacyjnej, 3. wykonanie tynków ścian bocznych we wnękach pod zabudowę szaf, 4. wykonanie ścianek gips-karton osłaniających kominy wentylacji grawitacyjnej, 5. uzupełnienie obszernych ubytków w ścianach aneksów kuchennych po demontażu istniejącej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, 6. wykonanie warstwy tynków pod okładzinę z płytek w aneksach mieszkalnych, 7. rozbiórka istniejących oraz wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy pomieszczeniami toalet i pralni, 8. rozbiórka istniejących oraz wykonanie nowych ścian działowych pomiędzy pomieszczeniami toalet i pryszniców, 9. domurowanie ścianek działowych w prysznicach do pełnej wysokości kondygnacji, 10. wykonanie warstw tynków pod okładzinę z płytek w pomieszczeniach toalet, pryszniców i pralni, 11. wykonanie brakujących posadzek cementowych w miejscach zabudowy szaf, 12. wykonanie sufitów podwieszanych w korytarzach pomieszczeń mieszkalnych w celu zabudowy instalacji słaboprądowych, 13. naprawa i równanie istniejących ścian klatek schodowych, 14. rozbiórka i wykonanie nowych posadzek cementowych w pomieszczeniach toalet i pryszniców, 15. montaż ościeżnic stalowych w pomieszczeniach mieszkalnych, 16. podwyższenie nadproża w pomieszczeniu siłowni na kondygnacji piwnicy, 17. wykonanie nowych pionów kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach sanitarnych (toalety, prysznice), 18. wykonanie nowych pionów instalacji ZW, CW, CCW, 19. wymiana zaworów podpionowych - zaworów kulowych - na zawory regulacjne, 20. wykonanie wentylacji mchanicznej w pomieszczeniach czytelni, 21. wymiana uszkodzonych rur instalacji CWU
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
Cena: 358 965,56 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 358 965,56 zł do 358 965,56 zł (od 108% do 108% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 332 375,52 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus