Przebudowa drogi leśnej Na Wajdę nr inw 220/918 w km 0+0,00: 0+593, leśnictwo Odrzykoń

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-21
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
147754
Numer ogłoszenia wyników:
147754
Data składania ofert:
2016-09-21
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-21
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: jednostka nie posiadająca osobowości prawnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-21
Zamawiający

Nadleśnictwo Kołaczyce

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Nawsie Kołaczyckie 317
38 -213 Kołaczyce.
Województwo podkarpackie.

REGON: 18028796700000

Telefon: 13 4457610
Fax: 0-134457612
E-mail: *.*********@krosno.lasy.gov.pl

Treść przetargu:

Zakres robót objętych zamówieniem uzupełniającym obejmuje;
-  wykonanie i umocnienie wjazdu na drogę publiczną,  
-  wzmocnienie podłoża na nasypie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm  przed zjazdem na drogę publiczną,
Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa  kosztorys  ofertowy sporządzony na podstawie 
dostarczonego  przez Zamawiającego przedmiaru  robót
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: R-BUD Józef Raś
Cena: 8 787,07 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 8 787,07 zł do 8 787,07 zł (od 87.87% do 87.87% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 10 000,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus