Prawy wał przeciwpowodziowy Warty, odcinki IIa, IIb, IIc, km wału 0+000 - 0+500, 0+000 - 21+400, 0+000 - 22+500, m. Kostrzyn nad Odrą, gm. Witnica, Bogdaniec, m. Gorzów Wlkp.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-17
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
154423
Numer ogłoszenia wyników:
182051
Data składania ofert:
2016-08-02 08:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-17
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-17
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Myśliborska 52
66 -400 Gorzów Wielkopolski.
Województwo lubuskie.

REGON: 97077954100000

Telefon: 95 7285931
Fax: 0957285931
E-mail: **********.***@lzmiuw.i.win.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z koszeniem wału przeciwpowodziowego rzeki Warty, odcinki IIa, IIb, IIc, km wału 0+000 - 0+500, 0+000 - 21+400, 0+000 - 22+500, m. Kostrzyn nad Odrą, gm. Witnica, Bogdaniec, m. Gorzów Wlkp.
Roboty będą polegały na: mechanicznym i ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp, wycięciu krzaków oraz zrębkowaniu wyciętych krzaków. Poglądowa mapa stanowi zał. nr 6 do SIWZ.
Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w przedmiarze robót (zał. nr 7 do SIWZ).
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Hurtownia Artykułów Przemysłowych Stanisław Kołoszyc
Cena: 96 048,06 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 96 048,06 zł do 127 501,65 zł (od 56.43% do 74.91% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 170 205,83 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Termin
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://melioracja.lubuskie.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 52, pok. nr 4

Wymagana wiedza

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie tzn. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie prace konserwacyjne na wałach przeciwpowodziowych o łącznej długości min. 40 km

Komentarze

comments powered by Disqus