Postępowanie nr UMW/AZ/WR-38/16 na: Świadczenie usług zastępstwa procesowego

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-21
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
147718
Numer ogłoszenia wyników:
147718
Data składania ofert:
2016-09-21
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-21
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Uczelnia publiczna
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-21
Zamawiający

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wrocław

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Pasteura 1
50 -537 Wrocław.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 28898100000

Telefon: 71 7840044
Fax: (071)7840045
E-mail: *******@adm.am.wroc.pl

CPV

79.10.00.00: Usługi prawnicze

Szukaj przetargów 79.10.00.00 Wyszukaj przetargi 79.10.00.00 w mieście Wrocław

79.11.00.00: Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

Szukaj przetargów 79.11.00.00 Wyszukaj przetargi 79.11.00.00 w mieście Wrocław

79.13.00.00: Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz uwierzytelniania

Szukaj przetargów 79.13.00.00 Wyszukaj przetargi 79.13.00.00 w mieście Wrocław

Treść przetargu:

1. Świadczenie usług zastępstwa procesowego obejmującego następujące sprawy: 
1)	zastępstwo procesowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie nałożenia przez IZ - Zarząd Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. nr RPDS.IZ.UMWDS_00312/14 na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu korekty finansowej za naruszenie prawa o zamówieniach publicznych w toku realizacji projektu pn. Dom Śląskiego Aptekarza, nr RPDS.06.04.00-02-051/09 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 sygn. akt IIISA Wr 937/15.  
2)	zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawie nałożenia przez IZ - Zarząd Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2013 nr RPDS.IZ.UMWDS-o0270/13 na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu korekty finansowej za naruszenie prawa o zamówieniach publicznych w toku realizacji projektu pn. Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo - Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu, współfinansowanego 
z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego w sprawie skargi na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. akt IIISA Wr 1164/15.  
3)	zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawie nałożenia przez IZ - Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzją z dnia 10 października 2013 nr DRPO-Z.III.433.25.2013 oraz poprzedzającej ją decyzją  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lipca 2013 r. nr RPDS.IZ.UMWDS-00331/13, na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu korekty finansowej za naruszenie prawa o zamówieniach publicznych w toku realizacji projektu pn. Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo - Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego sygn. akt IIISA Wr 1170/15.
2. Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług zastępstwa procesowego w sprawach, o których mowa w pkt.1 ,
1)	w zakresie:
a)	badania zasadności prowadzenia sporu w fazie przedsądowej,
b)	informowania Zamawiającego w danej sprawie o kosztach i przewidywanym czasie postępowania sądowego,
c)	pomocy w zebraniu wszelkich niezbędnych do prowadzenia sprawy dokumentów,
d)	przygotowania wszelkich pism procesowych w sprawie,
e)	prowadzenia w imieniu Zamawiającego ewentualnych rozmów z przeciwnikiem procesowym, w celu zawarcia ugody,
f)	prowadzenia postępowań, w tym uczestnictwa w posiedzeniach sądowych i innych czynnościach związanych ze sprawą przed sądami powszechnymi obu instancji oraz Sądem Najwyższym, a w szczególności przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, rejestrowymi, wieczystoksięgowymi, sądami pracy i ubezpieczeń społecznych,
g)	prowadzenia postępowań, w tym uczestnictwa w posiedzeniach i innych czynnościach związanych ze sprawą przed sadami administracyjnymi w tym wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, 
h)	prowadzenia postępowań administracyjnych i podatkowych oraz sądowo-administracyjnych we wszystkich instancjach;
Czynności opisane w pkt. 2 lit. a), wliczone są w cenę wynagrodzenia umownego. 
2)	doradztwa prawnego związanego z usługami określonymi w pkt. 1), w szczególności w zakresie oceny skutków procesowych zaistniałych lub przyszłych zdarzeń,
3)	pomocy przy wykonaniu zapadłych w sprawie orzeczeń
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. p.
Cena: 123 000,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 123 000,00 zł do 123 000,00 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 100 000,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Postępowanie nr UMW/AZ/WR-18/16 na: Świadczenie usług zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa Syndyka masy upadłości ISTherm sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000251843), toczącej się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, Wydział X Gospodarczy pod sygnaturą akt X GC 106/16
2016-03-21 TAK TAK 35 916,00 zł 1
Postępowanie nr UMW/AZ/WR-20/16 na: Świadczenie usług zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa .................... ......................... przeciwko Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu o ustalenie, przywrócenie do pracy, toczącej się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieście we Wrocławiu, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pod sygnaturą akt IV P 29/16, doradztwa prawnego związanego z tymi usługami oraz pomocy przy wykonaniu zapadłych w sprawie orzeczeń
2016-04-07 TAK TAK 5 904,00 zł 1
Postępowanie nr UMW/AZ/WR-28/16 na: Świadczenie usług zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000456436), toczącej się przed Sądem Okręgowym w Łodzi, Wydział X Gospodarczy pod sygnaturą akt X GC 259/16, doradztwa prawnego związanego z tymi usługami oraz pomocy przy wykonaniu zapadłych w sprawie orzeczeń
2016-05-13 TAK TAK 22 140,00 zł 1
Postępowanie w trybie z wolnej ręki nr UMW/AZ/WR-70/14 na: Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego, pomocy przy wykonaniu zapadłych w sprawie orzeczeń oraz świadczeniu pozostałych usług prawniczych dla Zamawiającego
2015-01-19 TAK TAK 246 000,00 zł 1
Postępowanie nr AM/AZ/WR-150/09 na realizację sukcesywnych dostaw odczynników firmy Dako Denmark A/S
2010-02-19 TAK TAK 500 000,00 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus