Opracowanie dokumentacji technicznych remontu budynków świetlic wiejskich oraz zagospodarowania terenów na centra wsi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w zakresie branż, zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu o cenę, w ramach CZĘŚCI II - Adaptacja budynku na gminną bibliotekę publiczną

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-02-23
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
734
Numer ogłoszenia wyników:
734
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-23
Rodzaj procedury:
Zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-23
Zamawiający

Gmina Skierbieszów

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Rynek 1
22 -420 Skierbieszów.
Województwo lubelskie.

REGON: 95036856900000

Telefon: 84 6213670
Fax: 0846213670
E-mail: ************@zgwrp.org.pl

CPV

71.22.00.00: Usługi projektowania architektonicznego

Szukaj przetargów 71.22.00.00 Wyszukaj przetargi 71.22.00.00 w mieście Skierbieszów

71.22.30.00: Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 71.22.30.00 Wyszukaj przetargi 71.22.30.00 w mieście Skierbieszów

71.24.20.00: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Szukaj przetargów 71.24.20.00 Wyszukaj przetargi 71.24.20.00 w mieście Skierbieszów

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w zakresie branż dla poszczególnych części zamówienia. Przedmiot zamówienia zastał podzielony na 9 części. W ramach części II zamówienia do wykonania przewidziano:
Remont generalny budynku obsługi szkół w Skierbieszowie na działce nr ewid. 1306/3, obejmujący m.in.:
1. Remont całkowity zewnętrzny budynku z przystosowaniem na bibliotekę publiczną (w tym także docieplenie ścian i elewacja zewnętrzna)
2. Remont całkowity wewnętrzny  (w tym także tynki, podłogi, ewentualne wylewki, zmiana układu pomieszczeń itp.)
3. Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu (ewentualnie zmiana konstrukcji dachu) wraz z orynnowaniem i odwodnieniem
4. Dojścia, dojazdy
5. Wewnętrzne instalacje sanitarne z wykorzystaniem istniejącego przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej oraz istniejącego przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej.
6. Instalacje elektryczne wewnętrzne
7. Dostosowanie instalacji c.o. do instalacji c.o. z budynku szkoły znajdującej się w odległości 15m 
Dla terenu jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego (symbol na rys. planu: D.46.U).
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Biuro Inżynierskie Matej
Cena: 13 407,00 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 4 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 13 407,00 zł do 37 515,00 zł (od 48.5% do 135.72% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 27 642,28 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus