Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-01-25
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
386
Numer ogłoszenia wyników:
386
Data składania ofert:
2017-01-25
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-25
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-25
Zamawiający

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wrzosowa

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1
42 -263 Wrzosowa.
Województwo śląskie.

REGON: 15037089300000

Telefon: 34 3275320
Fax: (034)327-52-66
E-mail: ****@zeto.czest.pl

CPV

90.46.00.00: Usługi opróżniania basenów septycznych lub zbiorników septycznych

Szukaj przetargów 90.46.00.00 Wyszukaj przetargi 90.46.00.00 w mieście Wrzosowa

Treść przetargu:

Przedmiot zamówienia:
Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  Sp. z o.o. w Sobuczynie.

Zakres zamówienia:
a) Miejsce unieszkodliwienia odcieku składowiskowego: 
Miejsko Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu
ul. Nadwiślańska 46, 32 - 600 Oświęcim
b) Maksymalna ilość odcieku składowiskowego do odbioru, transportu i zrzutu 
w ramach zamówienia:  2 000,00 Mg.
c) Dyspozycje w zakresie terminów i ilości wywożonego odcieku wydawane będą przez Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem, przy czym dzienna wymagalna ilość wywozu zawierać się będzie w granicach 20 - 75 Mg

Dodatkowe warunki:
- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami odbioru odcieku i ich składem chemicznym (wyniki badań surowego odcieku stanowią Załącznik Nr 7 do SIWZ).
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: P.P.H.U. Inter - Plast Tomasz Nowak
Cena: 141 372,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 141 372,00 zł do 141 372,00 zł (od 122.97% do 122.97% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 114 960,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV.6) 2017-01-26
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 130900,00
Oferta z najniższą ceną: 130900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 130900,00
Waluta: PLN .
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 141372,00
Oferta z najniższą ceną: 141372,00 / Oferta z najwyższą ceną: 141372,00
Waluta: PLN .

Komentarze

comments powered by Disqus