Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Terespol

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-01-03
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
36
Numer ogłoszenia wyników:
36
Data składania ofert:
2017-01-03
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-03
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-03
Zamawiający

Gmina Terespol

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Wojska Polskiego 47
21 -550 Terespol.
Województwo lubelskie.

REGON: 3023747000000

Telefon: 83 4112000
Fax: 834112009
E-mail: *.*********@terespol.ug.gov.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Terespol w okresie od 2.01.2017r. do 30.06.2017r. w nastepującym zakresie1)	wyposażenia obsługiwanych nieruchomości w worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,
2)	 odbioru od właścicieli nieruchomości całej masy odpadów komunalnych: wg wykazu nieruchomości: zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zebranych selektywnie, tj. papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła i metalu, odpadów wielkogabarytowych,
3)	odbioru odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych,
4)	wyposażenia w worki i odbioru odpadów zgromadzonych w akcji sprzątanie światai i sprzątanie gminy,
5)	 odbioru odpadów zgromadzonych na terenie kąpieliska w Kobylanach,
6)	odbioru odpadów zgromadzonych przy świetlicach w Małaszewiczach Dużych 
i Michalkowie,
7)	odbioru odpadów  zebranych selektywnie w punktach selektywnej zbiórki odpadów,
8)	sporządzenia harmonogramu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, 
9)	 przekazywania sprawozdawczości,
10)	zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zarówno odebranych z nieruchomości oraz z punktów selektywnej zbiórki odpadów,
11)	przeprowadzenia dwa razy w czasie trwania umowy akcji propagującej selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wśród mieszkańców gminy Terespol,
12)	osiągnięcia wskaźników:
1)	odzysku lub unieszkodliwiana zebranych odpadów komunalnych, poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 
      metalu, tworzyw sztucznych i szkła - w wysokości min. 20 % w odniesieniu do
      masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych,

2)	poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów innych niż niebezpieczne odpadów komunalnych i rozbiórkowych - w wysokości min. 45 % w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów budowlanych,
3)	dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w roku rozliczeniowym - w wysokości min. 45 %.
13)	urządzenia, wyposażenia i prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów w Lebiedziewie, w Kobylanach , w Małaszewiczach, w Małaszewiczach Małych, Małaszewiczach Dużych  i Łobaczewie Dużym.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Eko-Bug Sp. z o.o.
Cena: 224 100,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 224 100,00 zł do 224 100,00 zł (od 101.22% do 101.22% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 221 400,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus