Ochrona i dozorowanie w godzinach nocnych obiektów Muzeum Miejskiego Wrocławia

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-01-02
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
18
Numer ogłoszenia wyników:
18
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-02
Rodzaj procedury:
Zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Inny: jednostka samorządu terytorialnego
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-02
Zamawiający

Muzeum Miejskie Wrocławia

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Sukiennice 14/15
50 -107 Wrocław.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 93210169100000

Telefon: 71 3471692
Fax: 0713444785
E-mail: ******@mmw.pl

Treść przetargu:

Ochrona i dozorowanie w godzinach nocnych obiektów Muzeum Miejskiego Wrocławia
1.	Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie i dozorowaniu w godzinach nocnych od 19:00 do 7:00 następujących obiektów muzeum:
-	Stary Ratusz, 50-106 Wrocław, Rynek - Ratusz 1
-	Arsenał, 50-136 Wrocław, ul. Cieszyńskiego 9
-	Muzeum Sztuki Cmentarnej, 50-301 Wrocław, ul. Ślężna 37/39
-	Pałac Królewski, 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 35
-	Muzeum Teatru, 50-071 Wrocław, pl. Wolności 7a
2.	Powyższa usługa ma być realizowana zgodnie z poniższymi warunkami
a)	ochrona i dozorowanie w porze nocnej od 19:00 do 7:00,
b)	okres trwanie umowy - 24 miesięcy 
c)	zastępstwo w czasie nieobecności pracowników Zamawiającego, musi być uzgadniane z kierownictwem Zamawiającego i tylko osoby akceptowane przez Zamawiającego mogą dozorować ww. obiekty,
d)	w przypadku uwag ze strony Zamawiającego, w stosunku do pracowników sprawujących dozór i ochronę ww. obiektów, na pisemna prośbę Zamawiającego, zleceniobiorca musi niezwłocznie wymienić pracownika na inną osobę, akceptowaną przez kierownictwo muzeum,
e)	zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy związanej z dozorowanymi obiektami ( plany, zamki, szyfry, alarmy itp.) zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r.  o ochronie osób i mienia (Dz. U.97.114.740).
-	Stary Ratusz, 50-106 Wrocław, Rynek - Ratusz 1 - w porze nocnej Zamawiający wymaga, aby na miejscu przebywała minimum 1 osoba
-	Arsenał, 50-136 Wrocław, ul. Cieszyńskiego 9 - w porze nocnej Zamawiający wymaga, aby na miejscu przebywała minimum 1 osoba
-	Muzeum Sztuki Cmentarnej, 50-301 Wrocław, ul. Ślężna 37/39 - w porze nocnej Zamawiający wymaga, aby na miejscu przebywała minimum 1 osoba
-	Pałac Królewski, 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 35 - w porze nocnej Zamawiający wymaga, aby na miejscu przebywała minimum 1 osoba    
       -      Muzeum Teatru, 50-071 Wrocław, pl. Wolności 7a
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: ABC SERVICE
Cena: 324 979,20 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 4 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 324 979,20 zł do 416 100,00 zł (od 92.75% do 118.75% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 350 400,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Komentarze

comments powered by Disqus