Naświetlanie, druk i oprawa 2 książek pt. CZĘŚĆ I - Wrocławska Europa. Katalog wystawy wersja polskojęzyczna ISBN 978-83-65563-12-5 CZĘŚĆ II - Wrocławska Europa. Katalog wystawy wersja angielskojęzyczna ISBN 978-83-65563-13-2

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-05
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
141118
Numer ogłoszenia wyników:
141118
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-05
Rodzaj procedury:
Zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Instytucja kultury
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-05
Zamawiający

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Pl. Powstańców Warszawy 5
50 -153 Wrocław.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 27846800000

Telefon: 71 3435643
Fax: 0713725159
E-mail: **************_*******_***@pro.onet.pl

Treść przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na naświetlaniu, druku i oprawie 2 książek opatrzonych numerem ISBN: CZĘŚĆ I - Wrocławska Europa. Katalog wystawy (wersja polskojęzyczna); CZĘŚĆ II - Wrocławska Europa. Katalog wystawy (wersja angielskojęzyczna).

2. Założenia wydawnicze:
CZĘŚĆ I - książka Wrocławska Europa. Katalog wystawy (wersja polskojęzyczna):
nakład 800 egz., format książki 220 x 270 mm, liczba stron 400 + okładka, druk CMYK (4+4), kreda matowa 135 g; oprawa twarda, szyto-klejona, oklejka kreda matowa 150 g (druk jednostronny barwny 4+0), wyklejka papier offsetowy 140 g (druk jednostronny 4+0) uszlachetnianie folia matowa + lakier miejscowy UV, arkusz leporello (druk 4+0) wymiary (po rozłożeniu) 790x220mm, bigowany x 3 razy, wklejony w blok książki po 256 stronie, 6 proofów A2.

CZĘŚĆ II - książka Wrocławska Europa. Katalog wystawy (wersja angielskojęzyczna) 
nakład 400 egz., format 220 x 270 mm, liczba stron 400 + okładka, druk CMYK (4+4), kreda matowa 135 g; oprawa twarda, szyto-klejona, oklejka kreda matowa 150 g (druk jednostronny barwny 4+0), wyklejka papier offsetowy 140 g (druk jednostronny 4+0), uszlachetnianie folia matowa + lakier miejscowy UV, arkusz leporello (druk 4+0): wymiary (po rozłożeniu) 790x220mm, bigowany 3 razy, wklejony w blok książki po 256 stronie, bez proofów.

3. Wszystkie wskazane z nazwy materiały w opisie przedmiotu zamówienia, zostały użyte w przypadkach, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący; nazwy te należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów, z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości i funkcjonalności.

4. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wyniki

Część przetargu: 1 - Wrocławska Europa. Katalog wystawy - wersja polskojęzyczna

Wykonawca: Zakład Poligraficzny SINDRUK
Cena: 33 075,00 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 4 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 33 075,00 zł do 47 323,50 zł (od 79.38% do 113.58% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 41 666,67 zł

Część przetargu: 2 - Wrocławska Europa. Katalog wystawy - wersja angielskojęzyczna

Wykonawca: Zakład Poligraficzny SINDRUK
Cena: 22 575,00 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 4 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 22 575,00 zł do 35 973,00 zł (od 67.93% do 108.24% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 33 233,33 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus