Nadzór autorski nad zakupionymi przez Zamawiającego systemami

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-03-06
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
896
Numer ogłoszenia wyników:
896
Data składania ofert:
2017-03-06
Data ogłoszenia wyników:
2017-03-06
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2017-03-06
Zamawiający

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz ktrórej działa Ekosystem Sp. z o.o.

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Ul. Na Grobli 14/16
50 -421 Wrocław.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 2191624000000

Telefon: 71 3409955
Fax: 713409944
E-mail: *******.******@ekosystem.wroc.pl

CPV

71.24.80.00: Nadzór nad projektem i dokumentacją

Szukaj przetargów 71.24.80.00 Wyszukaj przetargi 71.24.80.00 w mieście Wrocław

Treść przetargu:

Nadzór autorski nad zakupionymi przez Zamawiającego następującymi systemami: 1) Moduł Finanse-Księgowość jPROBIT wer. 9.xx - 3 stanowiska; 2) Moduł Płace-Kadry jPROBIT wer. 9.xx - 2 stanowiska; 3) Moduł Majątek Trwały jPROBIT wer. 9.xx - 1 stanowisko; 4) Moduł Analizy Ekonomiczne wer. 9.xx - 1 stanowisko; 5) Łącznik modułu Finanse-Księgowość jPROBIT z elektronicznym systemem bankowości z jednym bankiem, 6) Łącznik modułu Płace-Kadry jPROBIT z elektronicznym systemem bankowości z jednym bankiem, 7) Łącznik modułu Płace-Kadry jPROBIT z IPS, 8) Łącznik modułu Finanse-Księgowość z jPROBIT z programem IPS.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT
Cena: 49 200,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 49 200,00 zł do 49 200,00 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 40 000,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus