Modernizacji pomieszczeń GIG Katowice - prace uzupełniające

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-30
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
149876
Numer ogłoszenia wyników:
149876
Data składania ofert:
2016-09-30
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-30
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-30
Zamawiający

Główny Instytut Górnictwa Katowice

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

pl. Gwarków 1
40 -166 Katowice.
Województwo śląskie.


Telefon: 32 2581631
Fax: 0322596533
E-mail: *****@gig.katowice.pl

Treść przetargu:

Zamówienie swoim zakresem obejmuje:
1.	Wymiana uszkodzonej wykładziny chemoodpornej w budynku GIG Katowice.
2.	Modernizacja pomieszczeń 262 oraz 263 w Hali 9
3.	Dostawa i montaż Klimatyzatorów w hali 6
4.	Dostawa i montaż Klimatyzatorów w budynku A
5.	Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym w Pawilonie II
6.	Wymiana rynny w budynku N
7.	Uszczelnienie wejść do hali 6 i 13
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: P.R.B. DUO-FACH S.C. Rafał Wiewióra, Agnieszka Wiewióra
Cena: 114 733,77 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 114 733,77 zł do 114 733,77 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 93 279,49 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus