Łaźnie piwne oraz inne roboty towarzyszące w Parku Wodnym w Tychach- zamówienie uzupełniające do Budowy Parku Wodnego w Tychach

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-02
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
68520
Numer ogłoszenia wyników:
139790
Data składania ofert:
2016-09-02
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-02
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Osoba prawna utworzona w celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-02
Zamawiający

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Tychy

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Al. J. Marszałka Piłsudskiego 12
43 -100 Tychy.
Województwo śląskie.

REGON: 27334026000000

Telefon: 32 3257235
Fax: 0323257285
E-mail: ****@rcgw.pl

CPV

45.21.22.12: Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

Szukaj przetargów 45.21.22.12 Wyszukaj przetargi 45.21.22.12 w mieście Tychy

45.30.00.00: Roboty instalacyjne w budynkach

Szukaj przetargów 45.30.00.00 Wyszukaj przetargi 45.30.00.00 w mieście Tychy

45.31.10.00: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Szukaj przetargów 45.31.10.00 Wyszukaj przetargi 45.31.10.00 w mieście Tychy

45.40.00.00: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 45.40.00.00 Wyszukaj przetargi 45.40.00.00 w mieście Tychy

Treść przetargu:

Przedmiot zamówienia
a)	Łaźnie Piwne i związana z tym zmiana układu oraz rodzaju atrakcji w strefie saunowej Parku Wodnego w Tychach na kondygnacji nr 1;
b)	Niezbędne zmiany w układach instalacji elektrycznych i teletechnicznych wynikające z branży architektonicznej;
c)	Niezbędne zmiany w układach instalacji sanitarnych, grzewczych i technologicznych z branży architektonicznej.
Zamówienie obejmuje powierzchnię ± 850 m2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania określony jest w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót oraz Specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych opracowanych dla potrzeb niniejszego zamówienia w załączniku nr 5 do zaproszenia.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
Cena: 3 145 403,77 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 3 145 403,77 zł do 3 145 403,77 zł (od 134.64% do 134.64% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 2 336 200,79 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus