Konwersja bazy GEO-INFO Mapa do wymogów nowych rozporządzeń EGiB, BDOT500 i GESUT

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-22
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
185169
Numer ogłoszenia wyników:
185169
Data składania ofert:
2016-08-22
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Zamawiający

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

al. Powstańców Wielkopolskich 16
63 -400 Ostrów Wielkopolski.
Województwo wielkopolskie.

REGON: 25086404300000

Telefon: 62 7378400
Fax: 0627378433
E-mail: **@powiat-ostrowski.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest 
Konwersja bazy jest to wykonanie przez usługi polegajacej na:
1)  konwersji prowadzonych przez Zamawiającego baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych dotyczące:
a. ewidencji gruntów i budynków,
b. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
c. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 - 1:5000 (BDOT 500), w celu dostosowania tych baz do nowych przepisów określonych odpowiednio w rozporządzeniach:
- Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia a 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542, z późn. zm.),
- Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938),
- Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028).
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Systherm INFO sp. z o.o.
Cena: 59 655,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 59 655,00 zł do 59 655,00 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 48 500,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Opracowanie w systemie GEO-INFO Mapa: - bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, w zakresie granic działek ewidencyjnych, konturów budynków oraz użytków gruntowych i klas gleboznawczych na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - bazy danych punktów adresowych, - numerycznej bazy rastrowej dokumentów podstawowych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obrębów ewidencyjnych: Gorzyce Wielkie, Radziwiłłów z gminy Ostrów Wielkopolski.
2014-02-27 TAK TAK 149 691,00 zł 4
Opracowanie w systemie GEO-INFO Mapa: - bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, w zakresie granic działek ewidencyjnych, konturów budynków oraz użytków gruntowych i klas gleboznawczych na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - bazy danych punktów adresowych, - numerycznej bazy rastrowej dokumentów podstawowych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2014-02-05 TAK TAK 63 000,00 zł 2
Opracowanie w systemie GEO-INFO Mapa: - bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, w zakresie granic działek ewidencyjnych, konturów budynków oraz użytków gruntowych i klas gleboznawczych na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - bazy danych punktów adresowych, - numerycznej bazy rastrowej dokumentów podstawowych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2015-02-06 TAK NIE 0,00 zł 0
Opracowanie w systemie GEO-INFO Mapa: - bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, w zakresie granic działek ewidencyjnych, konturów budynków oraz użytków gruntowych i klas gleboznawczych na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - bazy danych punktów adresowych, - numerycznej bazy rastrowej dokumentów podstawowych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2015-02-24 TAK TAK 255 886,00 zł 6
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów prowadzoną w systemie GEO - INFO Integra i GEO INFO Mapa (...)
2012-05-08 TAK TAK 138 000,00 zł 5

Komentarze

comments powered by Disqus