KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część A - zamówienie uzupełniające nr 7 Chrobrego 18/5 i 8

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-22
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
159193
Numer ogłoszenia wyników:
185353
Data składania ofert:
2016-08-22
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Zamawiający

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wielkopolski

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Wełniany Rynek 3
66 -400 Gorzów Wielkopolski.
Województwo lubuskie.

REGON: 361962000000

Telefon: 95 7387101
Fax: 0957387100
E-mail: **********@zgm.gorzow.pl

CPV

Treść przetargu:

I.	Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na demontażu 5 sztuk pieców kaflowych oraz wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w lokalach nr 5 i 8  w budynku przy ul. Chrobrego 18 w Gorzowie Wlkp., zgodnie z załączoną do umowy podstawowej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

Przedmiot niniejszego postępowania stanowi zamówienie uzupełniające do podstawowego:  ETAP- ZADANIE nr 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część A - umowa nr 137/2016  z dnia 24.03.2016 r.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: PUH SANITAR Jan Kordacz
Cena:
Otrzymano: 0 ofert, w tym 0 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 0,00 zł do 0,00 zł

Część przetargu: 7 - Chrobrego 18/5 i 8

Wykonawca: PUH SANITAR Jan Kordacz
Cena: 22 737,39 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 22 737,39 zł do 22 737,39 zł (od 88.26% do 88.26% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 25 762,81 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część A - zamówienie uzupełniające nr 1 Armii Polskiej 22/5
2016-05-10 TAK TAK 0,00 zł 0
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.- Część B
2016-06-21 TAK TAK 9 037,02 zł 1
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część C - zamówienie uzupełniające nr 1 Łokietka 24/6
2016-06-09 TAK TAK 9 649,43 zł 1
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część A - zamówienie uzupełniające nr 3 Łokietka 26
2016-06-10 TAK TAK 175 493,54 zł 1
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część D - zamówienie uzupełniające nr 1 Armii Polskiej 40
2016-06-14 TAK TAK 70 418,98 zł 1
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część D - zamówienie uzupełniające nr 2 Krzywoustego 4B
2016-06-14 TAK TAK 41 971,40 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus