Gra interaktywna, wyposażenie strefy edukacyjnej oraz inne roboty towarzyszące w Parku Wodnym w Tychach część 1 - zamówienie uzupełniające do Budowy Parku Wodnego w Tychach

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-01-04
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
37410
Numer ogłoszenia wyników:
52
Data składania ofert:
2017-01-04
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-04
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Osoba prawna utworzona w celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-04
Zamawiający

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Tychy

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Al. J. Marszałka Piłsudskiego 12
43 -100 Tychy.
Województwo śląskie.

REGON: 27334026000000

Telefon: 32 3257235
Fax: 0323257285
E-mail: ****@rcgw.pl

CPV

45.21.22.12: Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

Szukaj przetargów 45.21.22.12 Wyszukaj przetargi 45.21.22.12 w mieście Tychy

79.93.20.00: Usługi projektowania wnętrz

Szukaj przetargów 79.93.20.00 Wyszukaj przetargi 79.93.20.00 w mieście Tychy

45.21.23.10: Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw

Szukaj przetargów 45.21.23.10 Wyszukaj przetargi 45.21.23.10 w mieście Tychy

45.30.00.00: Roboty instalacyjne w budynkach

Szukaj przetargów 45.30.00.00 Wyszukaj przetargi 45.30.00.00 w mieście Tychy

45.31.10.00: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Szukaj przetargów 45.31.10.00 Wyszukaj przetargi 45.31.10.00 w mieście Tychy

45.40.00.00: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 45.40.00.00 Wyszukaj przetargi 45.40.00.00 w mieście Tychy

45.45.10.00: Dekorowanie

Szukaj przetargów 45.45.10.00 Wyszukaj przetargi 45.45.10.00 w mieście Tychy

32.32.20.00: Urządzenia multimedialne

Szukaj przetargów 32.32.20.00 Wyszukaj przetargi 32.32.20.00 w mieście Tychy

32.32.12.00: Urządzenia audiowizualne

Szukaj przetargów 32.32.12.00 Wyszukaj przetargi 32.32.12.00 w mieście Tychy

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest:
1)	Zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia multimedialnego ekspozycji Edukatorium wraz z  wykonaniem niezbędnych instalacji oraz robót budowlanych, a także infrastruktury towarzyszącej na terenie budowanego Parku Wodnego w Tychach:
Zakres zamówienia obejmuje pomieszczenia:
a)	Pomieszczenie techniczne o powierzchni 4,5 m2
b)	Sala konferencyjno-edukacyjna o powierzchni 153,8 m2
c)	Sala konferencyjno-edukacyjna o powierzchni 181,5 m2
2)	Budowa gry interaktywnej obejmującej zabudowę gry interaktywnej, witacza inteligentnego wraz z niezbędnymi instalacjami oraz zmianą strefy wejściowej związanej z montażem gry;
3)	Instalację dźwięków;
4)	Inne towarzyszące.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania określony jest w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla potrzeb niniejszego zamówienia w załączniku nr 5 do zaproszenia.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
Cena: 9 837 230,94 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 9 837 230,94 zł do 9 837 230,94 zł (od 154.87% do 154.87% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 6 352 011,48 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus