Dowóz gruntu z ukopu, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w miejscach przewyższenia niwelety w gruncie kat. I i II przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska. Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/79/2014

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-12-06
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
154180
Numer ogłoszenia wyników:
154180
Data składania ofert:
2016-12-06
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-06
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-06
Zamawiający

Zarząd Dróg Wojewódzkich Olsztyn

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Pstrowskiego 28b
10 -602 Olsztyn.
Województwo warmińsko-mazurskie.

REGON: 51075125000000

Telefon: 89 5346265
Fax: 0895399876
E-mail: *********@zdw.olsztyn.pl

CPV

45.23.32.25: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

Szukaj przetargów 45.23.32.25 Wyszukaj przetargi 45.23.32.25 w mieście Olsztyn

Treść przetargu:

Dowóz gruntu z ukopu, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w miejscach przewyższenia niwelety w gruncie kat. I i II przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o. o., (Lider Konsorcjum)
Cena: 1 344 719,19 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 344 719,19 zł do 1 344 719,19 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 1 093 267,64 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Dowóz gruntu z ukopu, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w miejscach przewyższenia niwelety w gruncie kat. I i II przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska. Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/82/2014
2016-12-06 TAK TAK 5 693 527,25 zł 1
Dowóz gruntu z ukopu, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w miejscach przewyższenia niwelety w gruncie kat. I - II,przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska. Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/80/2014
2016-12-06 TAK TAK 4 837 056,11 zł 1
Dowóz gruntu z ukopu, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w miejscach przewyższenia niwelety w gruncie kat. I i II przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska. Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/81/2014
2016-12-06 TAK TAK 5 018 481,11 zł 1
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa - grub. podbudowy po zagęszczeniu 20 cm, przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska. Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/41/2014
2017-01-04 TAK TAK 1 282 153,61 zł 1
Zabezpieczenie poboczy i skarp nasypów przed rozmywaniem oraz przepustów przed zamulaniem przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska, ZDW/NZP-2/3220/25/2013
2014-09-10 TAK TAK 174 531,81 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus