Dostosowanie pomieszczeń w budynku szpitalnym nr 6B do nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia: W sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz innych przepisów.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-25
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
152450
Numer ogłoszenia wyników:
152450
Data składania ofert:
2016-10-25
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-25
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-25
Zamawiający

Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Babińskiego 29
30 -393 Kraków.
Województwo małopolskie.

REGON: 29855400000

Telefon: 12 6524347
Fax: 0122621335
E-mail: ********@babinski.pl

Treść przetargu:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona następujące prace:
1.	wykonanie ścianek działowych,
2.	wykonanie robót posadzkarskich,
3.	wykonanie robót okładzinowych z płyt kartonowo-gipsowych.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Averte Sp. z o.o.
Cena: 14 556,52 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 14 556,52 zł do 14 556,52 zł (od 72.6% do 72.6% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 20 051,20 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Dostosowanie pomieszczeń w budynku szpitalnym nr 5B do nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia W sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2015-08-06 TAK TAK 818 854,79 zł 11
Wykonanie prac dostosowawczych w budynkach Szpitala wynikających z nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - (Program Dostosowawczy) w zakresie siedmiu pakietów
2013-09-12 TAK TAK 376 052,64 zł 14
Wykonanie w oddziałach szpitalnych robót budowlano-instalacyjnych, w ramach realizacji prac dostosowawczych wynikających z nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Program Dostosowawczy) w zakresie dwóch pakietów
2014-07-28 TAK TAK 246 560,50 zł 2
wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem w oddziale szpitalnym nr 8 robót budowlano-instalacyjnych, w ramach realizacji prac dostosowawczych wynikających z nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Program Dostosowawczy) w zakresie I pakietu
2014-10-03 TAK TAK 7 428,86 zł 1
Wykonanie w oddziałach szpitalnych robót ogólnobudowlanych w ramach realizacji prac dostosowawczych wynikających z nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Program Dostosowawczy) w oddziałach szpitalnych nr 3B, 4A, 4B
2015-02-26 TAK TAK 43 585,59 zł 16
Montaż wysokoparametrowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych oraz zasobników/stabilizatorów temperatury dla c.w.u. w budynkach szpitalnych nr: 1 (1,1A,1B), 2A, 3A, 4A, 4B, 5A, 5B+105, 5C, 6A, 6B, 7A, 7B, 8, 13, 28
2014-06-18 TAK TAK 1 291 500,00 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus