Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach wraz z rozładunkiem przez dostawcę i dostarczeniem do magazynu

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-02-03
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
474
Numer ogłoszenia wyników:
474
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-03
Rodzaj procedury:
Zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-03
Zamawiający

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Biskupice 72
98 -210 Biskupice.
Województwo łódzkie.

REGON: 31361500000

Telefon: 43 8274695
Fax: 0438222520
E-mail: ***@invar.net.pl

Treść przetargu:

1.	RYBY - Załącznik nr 3 (CPV - 03 31 10 00-2)
2.	OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY- Załącznik nr 4 (CPV - 15 30 00 00-1)
3.	PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA, SKROBI I PROD. SKROBIOWYCH - Załącznik nr 4 (CPV - 15 60 00 00-4)
4.	OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE LUB ROŚLINNE - Załącznik nr 4 (CPV - 15 40 00 00-2)
5.	RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE - Załącznik nr 4 (CPV - 15 80 00 00-6)
6.	ROŚLINY UPRAWNE, PRODUKTY WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA - Załącznik nr 4 (CPV - 03 11 00 00-5)
Wyniki

Część przetargu: 1 - RYBY (Załącznik Nr 3 do SIWZ)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MORFISH, Roman Ciołek
Cena: 9 774,45 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 3 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 9 774,45 zł do 11 433,10 zł (od 107.65% do 125.91% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 9 080,14 zł

Część przetargu: 2 - Owoce, warzywa i podobne produkty, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, różne produkty spożywcze, rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa (Załącznik Nr 4 do SIWZ)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe POLARIS, Małgorzata Gruszczyńska
Cena: 35 239,36 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 3 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 35 239,36 zł do 45 964,00 zł (od 111.9% do 145.95% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 31 492,08 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus