Dostawa, usługi i roboty budowlane dodatkowe dla zadania pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i pow. kieleckiego w Promniku k/Kielc

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-12
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
180931
Numer ogłoszenia wyników:
180931
Data składania ofert:
2016-08-12
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-12
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Spółka komunalna
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-12
Zamawiający

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. Kielce

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Piekoszowska 390
25 -645 Kielce.
Województwo świętokrzyskie.

REGON: 29243397100000

Telefon: 41 3461244
Fax: 0413460373
E-mail: ***-******@pro.onet.pl

Treść przetargu:

Zakres Zadania obejmował zaprojektowanie, dostawę, montaż i rozruch następujących elementów Zadania (zwanych dalej łącznie Instalacją Technologiczną):

a)	System SCADA i CCTV,
b)	Sieć elektro-energetyczna,
c)	Sieć teletechniczna i sygnałowa,
d)	SAAP.

Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie i dostosowanie Zadania do potrzeb Zamawiającego wraz z pełną integracją nowych/zmienionych elementów z sieciami i systemami objętymi umowa podstawową (JRP/K-1DT.4-ZWR/12/2015) zgodnie z zakresem wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Zał. Nr 3.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp. z o.o.
Cena: 856 280,49 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 856 280,49 zł do 856 280,49 zł (od 109.08% do 109.08% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 785 000,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus