Dostawa środków czystości dla Politechniki Wrocławskiej.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-31
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
137908
Numer ogłoszenia wyników:
137908
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-31
Rodzaj procedury:
Zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Uczelnia publiczna
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-31
Zamawiający

Politechnika Wrocławska

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50 -370 Wrocław.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 55181193009000

Telefon: 71 3202182
Fax: 0713202143
E-mail: ***@pwr.wroc.pl

Treść przetargu:

1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości dla Politechniki Wrocławskiej. 
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy. Ilości podane w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu roszczeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości środków poszczególnych rodzajów przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym, do maksymalnej kwoty umowy brutto. Faktyczne ilości realizowanych dostaw mogą odbiegać od podanych średnich ilości. 
2.1. Każdy dostarczony produkt musi odpowiadać wymaganiom polskich norm, być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i ma posiadać aktualne atesty. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dostarczony w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym.
2.2. Termin ważności (przydatności) przedmiotu zamówienia to minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego, lub termin przydatności na opakowaniu, jeżeli jest terminem dłuższym.
2.2. Wykonawca dostarczać  będzie przedmiot zamówienia bezpośrednio do wskazanych w zamówieniu komórek organizacyjnych Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Wrocławia, bez dodatkowego wynagrodzenia oraz zobowiązuje się do rozładowania produktów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego..
3.	Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
4.	Dostarczane środki, będące przedmiotem zamówienia, muszą być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku. Środki powinny posiadać właściwe atesty bezpieczeństwa i odpowiednie dopuszczenia do użytkowania.  Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w stanie nienaruszonym i w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym. Dostarczone środki czystości muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację (ilość, rodzaj, parametry) bez konieczności naruszenia opakowania oraz 
z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów, a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych. Wymagany okres trwałości środków chemii gospodarczej  wynosi minimum 6 miesięcy od dnia dostawy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: PH ADMOR Jerzy Moryto
Cena: 84 958,43 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 84 958,43 zł do 97 361,80 zł (od 105.67% do 121.09% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 80 402,40 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus