Dostawa samochodu ciężarowego dla KWP w Bydgoszczy

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-30
Części:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
165757
Numer ogłoszenia wyników:
191543
Data składania ofert:
2016-08-11 13:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-30
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-30
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Komenda Wojewódzka Policji Bydgoszcz

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 -090 Bydgoszcz.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 9136215200000

Telefon: 52 3285320
Fax: 0523285319,5255319
E-mail: ********@kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

CPV

34.13.41.00: Ciężarówki z platformami płaskimi

Szukaj przetargów 34.13.41.00 Wyszukaj przetargi 34.13.41.00 w mieście Bydgoszcz

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. samochodu ciężarowego kat N2 lub N3  z zabudową skrzyniowo - plandekową, rozsuwanym dachem oraz windą hydrauliczną.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Firma Wanicki Sp. z o.o.
Cena: 387 474,60 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 38 747,60 zł do 432 182,62 zł (od 11.99% do 133.72% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 323 203,25 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 60%
Rodzaj kryterium: moc netto silnika
Wartość procentowa kryterium: 10%
Rodzaj kryterium: ładowność
Wartość procentowa kryterium: 20%
Rodzaj kryterium: termin gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

1) osobiście: KWP w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (pokój 29), 2) za zaliczeniem pocztowym (koszt przesyłki), 3) na stronie internetowej Zamawiającego

Warunki możliwej zmiany umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego

Inne wymagane dokumenty

1.Świadectwo zgodności WE na oferowaną wersję homologacyjną dla pojazdu bazowego potwierdzające jego homologację zgodną z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywy ramowej) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1 z późn. zm.) potwierdzające, że oferowany pojazd bazowy spełnia podstawowe parametry techniczne, w tym w szczególności:
 - rozstaw osi,
 - zasadę działania silnika,
 - pojemność skokową silnika,
 - rodzaj paliwa,
 - maksymalna moc netto silnika,
 - rodzaj nadwozia.
2.Wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi na terenie woj. kujawsko - pomorskiego, w których wykonywane są naprawy i obsługa techniczna oferowanego przez wykonawcę typu pojazdu, z  podaniem dokładnego adresu lokalizacji stacji (miejscowość, ulica, nr telefonu) - wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
II.2) 2016-08-03
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2016.
IV.4.4) 2016-08-03
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2016 godzina 13:00, miejsce: Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (pokój 31).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 13:00, miejsce: Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (pokój 31).

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Dostawa akumulatorów do pojazdów KWP w Bydgoszczy
2013-01-15 TAK TAK 66 399,33 zł 9
Dostawa akumulatorów do pojazdów KWP w Bydgoszczy
2014-01-10 TAK TAK 73 500,00 zł 5
Dostawa akumulatorów do pojazdów KWP w Bydgoszczy
2009-02-12 TAK TAK 49 372,86 zł 6
Dostawa akumulatorów do pojazdów KWP w Bydgoszczy
2010-02-11 TAK TAK 43 359,61 zł 4
Dostawa akumulatorów do pojazdów KWP w Bydgoszczy
2011-02-28 TAK TAK 53 800,00 zł 2

Komentarze

comments powered by Disqus