Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Centrum Promocji Leśnictwa oraz Domku Myśliwskiego w Mucznem

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-01-20
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
328
Numer ogłoszenia wyników:
328
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-20
Rodzaj procedury:
Zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-20
Zamawiający

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stuposiany Lutowiska

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Stuposiany 4
38 -713 Lutowiska.
Województwo .

REGON: 37001453828001

Telefon: 13 4610010
E-mail: **************@krosno.lasy.gov.pl

CPV

09.00.00.00: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

Szukaj przetargów 09.00.00.00 Wyszukaj przetargi 09.00.00.00 w mieście Lutowiska

Treść przetargu:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 85 000 litrów dla potrzeb Centrum Promocji Leśnictwa oraz Domku Myśliwskiego w Mucznem z przeznaczeniem na cele grzewcze i ciepłej wody użytkowej.
W okresie zimowym (od października do marca) dostawy oleju opałowego sukcesywnie średnio co 30 - 40 dni  tankowanie około 10 000 do 15 000 litrów.
W okresie letnim (od kwietnia do września) dostawy sukcesywne średnio co 90 dni tankowanie ok.10 000 do 15 000 litrów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o 30% w zależności od faktycznego zużycia (mniej lub bardziej mroźna zima).
Olej opałowy odpowiadający parametrami dla oleju EKOTERM PLUS (PKWiU :11.10. ),
- wartość opałowa min. - 42,6 MJkg
- zawartość siarki, maks. -  0,10 % m/m.
- zawartość wody, maks. -   200 mg/kg
- zawartość zanieczyszczeń stałych, maks.- 24 mg/kg
- pozostałość po spopieleniu, maks. - 0,01 % m/m
- gęstość w temp.15 stopni C maks.- 860 kg/m3
- temperatura zapłonu, min. - 56 stopni C
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: PETRO-SAN Sp. z o.o.
Cena: 214 200,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 214 200,00 zł do 214 200,00 zł (od 90% do 90% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 238 000,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV.1 2017-01-23
Data udzielenia zamówienia: 20.01.2017.
Zamówienie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę (art. 67 ustawy PZP) kierując zapytanie do siedmiu Wykonawców. Ofertę złożył tylko jeden Wykonawca wobec powyższego Zamawiający PGL LP Nadleśnictwo Stuposiany działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 unieważnił postępowanie, bowiem w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.
IV.4 2017-01-23
PETRO-SAN Sp. z o.o. ul. Lipińskiego 248, 38-500 Sanok
Zamówienie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę (art. 67 ustawy PZP) kierując zapytanie do siedmiu Wykonawców. Ofertę złożył tylko jeden Wykonawca wobec powyższego Zamawiający PGL LP Nadleśnictwo Stuposiany działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 unieważnił postępowanie, bowiem w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.
IV.6 2017-01-23
Cena wybranej oferty: 214200
Oferta z najniższą ceną: 214200
Oferta z najwyższą ceną: 214200
Waluta PLN
Zamówienie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę (art. 67 ustawy PZP) kierując zapytanie do siedmiu Wykonawców. Ofertę złożył tylko jeden Wykonawca wobec powyższego Zamawiający PGL LP Nadleśnictwo Stuposiany działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 unieważnił postępowanie, bowiem w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

Komentarze

comments powered by Disqus