Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz podległych jej jednostek Prokuratur Rejonowych

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-11-04
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
153044
Numer ogłoszenia wyników:
153044
Data ogłoszenia wyników:
2016-11-04
Rodzaj procedury:
Zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Data ogłoszenia wyników:
2016-11-04
Zamawiający

Prokuratura Okręgowa w Lublinie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Okopowa 2A
20 -950 Lublin.
Województwo lubelskie.

REGON: 35900000

Telefon: 81 5288181
Fax: 0815329706
E-mail: *****@prokuratura.lublin.pl

CPV

30.12.51.10: Toner do drukarek laserowych/faksów

Szukaj przetargów 30.12.51.10 Wyszukaj przetargi 30.12.51.10 w mieście Lublin

Treść przetargu:

1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych,  w asortymencie wyszczególnionym w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 2 do SIWZ
2.	Wszystkie oferowane przez Wykonawcę materiały winny być opatrzone znakiem firmowym producenta, etykieta zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy, listę modeli sprzętu do których jest przeznaczony oraz termin ważności.
3.	Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały eksploatacyjne (tonery i tusze):
1)	były fabrycznie nowe, bez żadnych elementów pochodzących z recyklingu, czy tez elementów wcześniej używanych, czy modyfikowanych ;
2)	nie były regenerowane lub reprodukowane;
3)	nie wchodzące wcześniej w części ani w całości w skład innych artykułów;
4)	były oryginalnie fabrycznie zamknięte;
5)	spełniały wymagania techniczne i jakościowe w zakresie opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
6)	materiały eksploatacyjne muszą być opakowane w wewnętrzne, szczelne opakowanie z folii uniemożliwiającej kontakt materiału z powietrzem atmosferycznym, zawilgoceniem itp., podczas transportu, każda kaseta oraz opakowanie z tonerem muszą posiadać zabezpieczenia umożliwiające rozpoznanie czy materiał eksploatacyjny był otwierany/używany.
7)	posiadały minimum 24 miesięczną gwarancję, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru;
8)	posiadały pojemność największą z dostępnych na rynku;
9)	powinny być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, zalecanymi przez producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi. 
4.	Ilekroć w treści siwz, w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza materiały równoważne.
5.	Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt:
a)	fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi,
b)	opakowany hermetycznie nie noszący śladów użytkowania,
c)	którego wydajność zgodnie z normą ISO/IEC19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych,  ISO/IEC19798 dla kaset do kolorowych drukarek laserowych,           oraz ISO/IEC 2411 i  ISO/IEC24712 dla wkładów atramentowych drukujących, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producenta sprzętu,
d)	który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu,
e)	który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu monitorującym stan zasobników z atramentem lub tonerem,
f)	który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych i innej własności intelektualnej,
g)	w którym do produkcji materiałów eksploatacyjnych nie zostały użyte składniki poprzednio eksploatowane, uzupełniane bądź przerabiane lub pochodzące z recyklingu. Nie dopuszcza się materiałów eksploatacyjnych, w których obudowa, chip bądź jakikolwiek inny element był powtórnie wykorzystany w procesie produkcji materiału,
h)	w którym zastosowano toner/atrament dopasowany do pracy z danym urządzeniem.
5.	W przypadku zastosowania materiału (produktu) równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w treści oferty, że zaoferowany materiał eksploatacyjny do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 uPzp.). stosowanie materiałów eksploatacyjnych nie może powodować uszkodzeń, awarii eksploatowanego sprzętu oraz wysypywania się tonera z kasety do wnętrza drukarki.
6.	Asortyment równoważny musi spełniać obowiązujące normy i posiadać wszystkie wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, charakterystyki.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Dalimex Sp. z o.o.
Cena: 238 867,78 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 4 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 238 867,78 zł do 340 807,79 zł (od 78.56% do 112.09% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 304 049,01 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus