Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-22
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
185963
Numer ogłoszenia wyników:
185963
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Rodzaj procedury:
Zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa terenowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Zamawiający

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Korfantego 2
45 -077 Opole.
Województwo opolskie.

REGON: 53112570400000

Telefon: 77 4545001
E-mail: **********@opolska.policja.gov.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w ilości i asortymencie wyszczególnionym w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, w przypadku dostarczenia materiałów innych niż oryginalne wydajność określoną na podstawie normy  ISO 19752 (dla tonerów czarnych) i normy ISO 19798 (dla tonerów kolorowych) oraz na podstawie normy  ISO 24711  (dla kartridży czarnych) lub normy 
ISO 24712 (dla kartridży kolorowych). Zamawiający dopuszcza określenie wydajności wg innej metody niż ISO.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Atabajt Roik, Słowik, Mazurkiewicz s.j.
Cena: 141 921,09 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 141 921,09 zł do 281 722,75 zł (od 106.01% do 210.44% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 133 871,22 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus