Dostawa ciepła dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Krasiejowie ul. Szkolna 5,46-040 Ozimek w okresie od 01 stycznia 2017 r na czas nieokreślony

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-01-25
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
372
Numer ogłoszenia wyników:
372
Data składania ofert:
2017-01-25
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-25
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-25
Zamawiający

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie Ozimek

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Krasiejów, ul. Szkolna 5
46 -040 Ozimek.
Województwo opolskie.

REGON: 118253000000

Telefon: 77 4651236
E-mail: ***********@op.pl

CPV

09.32.00.00: Para, gorąca woda i podobne produkty

Szukaj przetargów 09.32.00.00 Wyszukaj przetargi 09.32.00.00 w mieście Ozimek

65.40.00.00: Przesył i stacje innych źródeł energii

Szukaj przetargów 65.40.00.00 Wyszukaj przetargi 65.40.00.00 w mieście Ozimek

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciepła w postaci gorącej wody dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie ul . Szkolna 5 z lokalnego źródła ciepła w okresie od 1 stycznia 2017 na czas nieokreślony. Dostaw energii cieplnej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami z dnia 10.04.1997 roku Prawo energetyczne Dz.U 89 poz 625 z póź. zmian. Kodeksu cywilnego oraz z przepisami wydanymi na ich podstawie. Moc cieplna zamówiona 0,05 MW. grupa taryfowa L 2
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka ZOO z siedziba w Antoniowie
Cena: 267 328,89 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 267 328,89 zł do 267 328,89 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 217 340,56 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus