Cykliczna dostawa węgla dla Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. w sezonie grzewczym 2011/2012.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2011-10-25
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
325928
Numer ogłoszenia wyników:
351322
Data składania ofert:
2011-10-17 09:00
Data ogłoszenia wyników:
2011-10-25
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2011-10-25
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Zespół Szkół Ogrodniczych Gorzów Wielkopolski

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Poznańska 23
66 -400 Gorzów Wielkopolski.
Województwo lubuskie.

REGON: 9479700000

Telefon: 95 7239524
Fax: 957239524
E-mail: ****@edu.gorzow.pl

Treść przetargu:

Cykliczne dostawy opału węglowego do Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolski w sezonie grzewczym 2011 / 2012. Dostawa opału obejmuje następujące ilości i parametry opału: ORZECH w ilości 50 ton o parametrach: kaloryczność > 30 mj/kg
   zawartość popiołu < 5%
   zawartość siarki < 0,60% 
   wilgotność < 5% 
MIAŁ w ilości 100 ton o parametrach: kaloryczność > 24 mj/kg 
  zawartość popiołu < 18%
  zawartość siarki < 1%
      wilgotność < 15% 
Łączna ilość we wszystkich asortymentach w wysokości 150 ton. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Kod CPV: 09.11.12.10-węgiel kamienny. Zamawiający dopuszcza jednocześnie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecenie dostaw uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Ewentualna ilość dostaw uzupełniających będzie uzależniona od aktualnych warunków pogodowych i potrzeb szkoły w sezonie grzewczym. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb placówki. Termin i tonaż każdej dostawy zamawiający ustali każdorazowo telefonicznie. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia wyłącznie samochodami dostawczymi o ładowności 5 i 10 ton. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb w terminie 2 dni od zgłoszenia zapotrzebowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli jakości i tonażu dostarczanego opału. Termin wykonania zamówienia Termin rozpoczęcia dostaw ustala się na dzień od podpisania umowy. Termin zakończenia dostaw ustala się na koniec sezonu grzewczego 2011/2012 tj. do 30.04.2012 r.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: DREWGÓR S. Walczak i S-ka Sp.j.
Cena: 82 926,83 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 82 926,83 zł do 83 740,32 zł (od 97.89% do 98.85% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 84 715,44 zł

Kryteria oceny wykonawców
Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 100%

Wadium:

NIE DOTYCZY

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.zsogorzow.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Zespół Szkół Ogrodniczych ul. Poznańska 23 66-400 Gorzów Wielkopolski sekretariat lub www.zsogorzow.pl.

Wymagane zezwolenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wymagana wiedza

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wymagany potencjał

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wymagana umiejętności

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wymagana sytuacja ekonomiczna

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Komentarze

comments powered by Disqus