Całodobowy dozór na terenie Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-02-23
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
732
Numer ogłoszenia wyników:
732
Data składania ofert:
2017-02-23
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-23
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-23
Zamawiający

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

os. Na Skarpie 66
31 -913 Kraków.
Województwo małopolskie.

REGON: 63016100000

Telefon: 12 6441956
Fax: (012)6444756
E-mail: *****@interia.pl

Treść przetargu:

Świadczenie usług polegających na całodobowym dozorze na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków przez okres nie krótszy niż 2 miesiące. Teren zewnętrzny, na którym znajdują się obiekty podlegające dozorowi wynosi 11 ha. Plan terenu szpitala stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr  1 stanowiący integralną część niniejszego zaproszenia.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A
Cena: 74 333,86 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 74 333,86 zł do 74 333,86 zł (od 102.15% do 102.15% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 72 766,50 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Modernizacja lądowiska sanitarnego dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zgodnie z projektem unijnym - Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ.
2010-03-25 TAK NIE 0,00 zł 0
Modernizacja lądowiska sanitarnego dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zgodnie z projektem unijnym - Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ
2010-05-14 TAK TAK 876 209,82 zł 3
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie zgodnie z projektem unijnym - Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
2010-01-19 TAK NIE 0,00 zł 0
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie zgodnie z projektem unijnym - Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
2010-05-18 TAK TAK 2 197 920,90 zł 6
Przebudowa dachów Pawilonu C wraz z przewiązką, Pawilonu E, oraz Pawilonu G Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
2013-04-30 TAK TAK 1 888 156,00 zł 2

Komentarze

comments powered by Disqus