Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grzegorza Gorczyckiego w Chełmnie

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-07
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
142144
Numer ogłoszenia wyników:
142144
Data składania ofert:
2016-09-07
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-07
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-07
Zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Chełmno

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Nad Groblą 2
86 -200 Chełmno.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 87032721000000

Telefon: 56 6864933
Fax: 0566864933
E-mail: ***********@wp.pl

CPV

45.23.13.00: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Szukaj przetargów 45.23.13.00 Wyszukaj przetargi 45.23.13.00 w mieście Chełmno

45.00.00.06: Błędny kod

Szukaj przetargów 45.00.00.06 Wyszukaj przetargi 45.00.00.06 w mieście Chełmno

45.10.00.00: Przygotowanie terenu pod budowę

Szukaj przetargów 45.10.00.00 Wyszukaj przetargi 45.10.00.00 w mieście Chełmno

45.30.00.00: Roboty instalacyjne w budynkach

Szukaj przetargów 45.30.00.00 Wyszukaj przetargi 45.30.00.00 w mieście Chełmno

45.23.31.42: Roboty w zakresie naprawy dróg

Szukaj przetargów 45.23.31.42 Wyszukaj przetargi 45.23.31.42 w mieście Chełmno

Treść przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej             w ul. Grzegorza Gorczyckiego w Chełmnie.
2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres: 
a.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm, SN8 (8,0 kN/m2) - ok. 169,5 m, (odcinek sieci od studni oznaczonej na mapie numerami od S9 do S14)
b.	Montaż kompletnych studni żelbetonowych Ø 1200 mm - 5 szt. (studnie oznaczone na mapie numerami od S10 do S14 ).
c.	Budowa sieci wodociągowej PE Ø 110 mm SDR 11, PN 16 - ok. 216 m. (odcinek od węzła Wh4 do Wh6 wraz z hydrantem Wh6), oraz odgałęzienia do hydrantów PE Ø 80 mm.
d.	Montaż hydrantów przeciwpożarowych HP-80 - 2 szt.
e.	Przeprowadzenie próby szczelności sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.
f.	Przeprowadzenie dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej.
g.	Przeprowadzenie inspekcji kanałową TV kanalizacji sanitarnej.
h.	Przeprowadzenie badania bakteriologicznego wody w wybudowanej sieci wodociągowej.
i.	Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
j.	Geodezyjne roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
k.	Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: ROBOTY ZIEMNE Mirosław Majka
Cena: 67 796,80 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 67 796,80 zł do 67 796,80 zł (od 23.77% do 23.77% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 285 194,75 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus