Budowa Parku Wodnego - roboty dodatkowe - Wykonanie nasypów i podbudów z piasku oraz pospółki pod basenami wypływowym, saunowym, brodzikiem zewnętrznym oraz fontanną

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-02
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
91076
Numer ogłoszenia wyników:
139828
Data składania ofert:
2016-09-02
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-02
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Osoba prawna utworzona w celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-02
Zamawiający

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Tychy

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Al. J. Marszałka Piłsudskiego 12
43 -100 Tychy.
Województwo śląskie.

REGON: 27334026000000

Telefon: 32 3257235
Fax: 0323257285
E-mail: ****@rcgw.pl

CPV

45.11.10.00: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.10.00 Wyszukaj przetargi 45.11.10.00 w mieście Tychy

Treść przetargu:

Przedmiot zamówienia obejmuje: ilość wykopu (wymiany na piasek) niezbędnego do prawidłowego posadowienia niecek ok. 1370 m3, łączna ilość zasypów i nasypów z piasku 2062 m3, nasypów z pospółki ok. 257 m3, nasypów z klińca ok. 32 m2. Wywóz ziemi nie nadającej się do zasypu ok. 1370 m3.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
Cena: 277 603,93 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 277 603,93 zł do 277 603,93 zł (od 111.66% do 111.66% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 248 620,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus