Budowa obiektów rekreacji i sportu na dz. nr 7 AM - 27 w Wołowie - zagospodarowanie placu w rejonie ulic: Ścinawska, Pułaskiego, Floriańska w Wołowie

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-01-30
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
416
Numer ogłoszenia wyników:
416
Data składania ofert:
2017-01-30
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-30
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-30
Zamawiający

Urząd Miasta i Gminy Wołów

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Rynek - Ratusz
56 -100 Wołów.
Województwo dolnośląskie.


Telefon: 71 3895642
Fax: 713191303
E-mail: ***********@wolow.pl

CPV

45.21.41.00: Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 45.21.41.00 Wyszukaj przetargi 45.21.41.00 w mieście Wołów

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowych robót budowlanych na dz. nr 7 AM-27 polegających na  zagospodarowaniu placu w rejonie ulic: Ścinawska, Pułaskiego, Floriańska w Wołowie. Roboty dodatkowe obejmują zakres:
dodatkowe podniesienie terenu oraz profilowanie skarp
przesiewanie ziemi
wykonanie grubszej podbudowy pod zjazdem na plac
wykonanie zabezpieczenia i podłączenia pompy
wykonanie systemu nawadniającego boisko do piłki nożnej
wykonanie nawierzchni boiska do piłki nożnej poprzez zastosowanie trawy z rolki
wykonanie fundamentu pod komin w budynku toalet
rozbiórka i utylizacja elementów betonowych i żelbetowych
wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie z poliuretanu
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: KONSORCJUM FIRM: lider konsorcjum: axyo.pl Sp. z o.o. partner konsorcjum: Filigran Sp. z o.o.
Cena: 289 610,40 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 289 610,40 zł do 289 610,40 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 235 455,61 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus