Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zwierzynieckiej i w ul. Rzeczki na osiedlu Gutwin - Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamówienie dodatkowe: Przebudowa odcinka przykanalika o długości 30,5 m w ulicy Rzeczki - Zwierzyniecka do wysokości posesji Nr 100, wykonanego w ramach zamówienia: Budowa odcinków przykanalików w pasach drogowych na Osiedlu Częstocice, Gutwin, Koszary w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zadanie nr 9 - Budowa odcinków w pasach drogowych na osiedlu Gutwin - ulica Rzeczki

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-27
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
148920
Numer ogłoszenia wyników:
149152
Data składania ofert:
2016-09-27
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-27
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnocią -100 % udziałów gminy
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-27
Zamawiający

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Sienkiewicza 91
27 -400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Województwo świętokrzyskie.

REGON: 29051335800000

Telefon: 41 2661200
Fax: 0412661010
E-mail: ************@ostrowiec.net.pl

CPV

45.23.24.00: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Szukaj przetargów 45.23.24.00 Wyszukaj przetargi 45.23.24.00 w mieście Ostrowiec Świętokrzyski

45.23.24.40: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

Szukaj przetargów 45.23.24.40 Wyszukaj przetargi 45.23.24.40 w mieście Ostrowiec Świętokrzyski

45.23.31.42: Roboty w zakresie naprawy dróg

Szukaj przetargów 45.23.31.42 Wyszukaj przetargi 45.23.31.42 w mieście Ostrowiec Świętokrzyski

Treść przetargu:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy przykanalika w   ul. Zwierzynieckiej na odcinku od włączenia do kanalizacji w ul. Rzeczki - studni włączeniowej SWŁ 29  poprzez studnię Rz 61 do studni Rz 62 o długości ok. 30,5 m, wykonanego z rur PCV DN 200. 
2. Przykanalik został wykonany w ramach zamówienia: Budowa odcinków przykanalików w pasach drogowych na osiedlu Częstocice, Gutwin, Koszary w Ostrowcu Swiętokrzyskim - zadanie 9 - Budowa odcinków przykanalików w pasach drogowych na osiedlu Gutwin - ulica Rzeczki, wg umowy Nr 89  ZP 2013 z dnia 30 lipca 2013 roku.
3. Odcinek przykanalika w pasie drogowym ulicy Rzeczki i Zwierzynieckiej od studni włączeniowej SWŁ 29  poprzez studnię Rz 61 do studni Rz 62, został wykonany niezgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę, dokumentacją powykonawczą i inwentaryzacją geodezyjną: przykanalik został znacząco wypłycony. Celem przebudowy jest zwiększenie zagłębienia przykanalika o wielkość  do 41 cmi uzyskanie rzędnych projektowych posadowienia przykanalika
4. Wykonanie przebudowy odcinka przykanalika jest niezbędne w celu uzyskania rzędnych projektowych kanału  w ul. Zwierzynieckiej, realizowanego w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zwierzynieckiej i w ul. Rzeczki na osiedlu Gutwin - Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim- umowa Nr 270/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku.
5.Szczegółowy zakres robót zawiera:
a) przedmiar robót,
b) wyciąg z Projektu zagospodarowania terenu z opisem technicznym przykanalków ścieków sanitarnych do budynków mieszkalnych w ul. Rzeczki : profil, mapa sytuacyjno wysokościowa,
c)Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót  z postępowania 8 ZP/2016
6. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: MOBIS Sławomir Zieliński
Cena: 11 753,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 14 456,19 zł do 14 456,19 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 11 753,11 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus