Budowa dróg gminnych w systemie zaprojektuj i wybuduj , na potrzeby Gminy Biała Podlaska w miejscowości Rakowiska w ulicach Szmaragdowa , Diamentowa, Turkusowa i Akacjowa -zamówienie uzupełniające do Umowy Nr 135/2016

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-26
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
152616
Numer ogłoszenia wyników:
152616
Data składania ofert:
2016-10-26
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-26
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-26
Zamawiający

Gmina Biała Podlaska

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Prosta 31
21 -500 Biała Podlaska.
Województwo lubelskie.

REGON: 53236900000

Telefon: 83 3434950
Fax: 0833431425
E-mail: *****@gmina.bialapodl.pl

Treść przetargu:

drogi o łącznej długości 96,0 mb o n/w parametrach:
-droga osiedlowa,
-liczba jezdni:1,
-liczba pasów ruchu : 2,
-szerokość pasa ruchu: 3,0 m,
-spadek poprzeczny : dwustronny ,
i konstrukcji nawierzchni :
-5 cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ,
-10 cm wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-31,5 mm ,  
-ewentualne pogrubienie warstw bądź dodatkowe warstwy konstrukcji w zależności od wyników badań gruntowych, z usunięciem ewentualnych kolizji
 z istniejącym uzbrojeniem ,
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
Cena:
Otrzymano: 0 ofert, w tym 0 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 0,00 zł do 0,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus