Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - I postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części XXIV

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-12-30
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
53821
Numer ogłoszenia wyników:
154794
Data składania ofert:
2016-12-30
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-30
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-30
Zamawiający

Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Chełmska 19/21
00 -724 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1060007000000

Telefon: 22 5593360
Fax: 0-228401778
E-mail: ********@cea.art.pl

CPV

71.31.43.00: Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

Szukaj przetargów 71.31.43.00 Wyszukaj przetargi 71.31.43.00 w mieście Warszawa

71.24.00.00: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Szukaj przetargów 71.24.00.00 Wyszukaj przetargi 71.24.00.00 w mieście Warszawa

Treść przetargu:

1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu aktualizacji audytów energetycznych dla n/w placówek:
a) Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fr. Chopina w Krakowie,
b) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Jerzego Żurawlewa w Bochni,
c) Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie,
d) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach,
e) Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu.
2. Audyty energetyczne winny być sporządzone według wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1606) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i odzwierciedlać stan oraz zakres przedsięwzięć termomodernizacyjnych zdefiniowanych w uprzednio sporządzonych audytach oraz opracowanych dokumentacjach projektowo - kosztorysowych. Zakłada się że Wykonawca dysponuje rezultatami zamówienia podstawowego (opracowanie audytowe podlegające aktualizacji), jednakże na życzenie Wykonawcy rezultat umowy podstawowej zostanie udostępniony Wykonawcy. Zakres zaprojektowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do poszczególnych placówek został wyspecyfikowany poniżej (lista nie ma charakteru wyczerpującego):
2.1. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fr. Chopina w Krakowie 
2.1.1. Budynek główny z oficyną
a) ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych do poziomu ław fundamentowych metodą lekką mokrą (bezspoinową) styropianem ekstrudowanym wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej (w postaci iniekcji) ścian fundamentowych
b) ocieplenie istniejących ścian od strony poddasza nieużytkowego styropianem
c) ocieplenie posadzek na gruncie pianką PIR z wykonaniem izolacji poziomej
d) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną
e) docieplenie połaci dachowej płytami EUROTHANE
f) montaż w oknach nawiewników higrosterowalnych
g) wymiana instalacji c.o.
h) modernizacja węzła c.o.
i) budowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją w sali organowej i auli
j) usprawnienie działania wentylacji grawitacyjnej - montaż wentylatorów kanałowych oraz nasad hybrydowych
k) wymiana opraw na energooszczędne z wymianą instalacji elektrycznych
2.1.2. Budynek sali gimnastycznej
a) ocieplenie ścian fundamentowych warstwą styroduru z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
b) wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych
c) docieplenie elewacji budynku styropianem
d) docieplenie posadzek na gruncie pianką PIR 
e) docieplenie stropodachu hall wejściowego granulatem z wełny mineralnej
f) wymiana okien na drewniane na wzór istniejących o U = 0,9 W/m2K
g) wymiana drzwi zewnętrznych na nowe drewniane o U = 1,3 W/m2K
h) wymiana instalacji c.o.
i) budowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją 
j) wymiana opraw na energooszczędne z wymianą instalacji elektrycznych
2.2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Jerzego Żurawlewa w Bochni 
a) docieplenie ścian fundamentowych warstwą styroduru z hydroizolacją
b) wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych
c) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem
d) docieplenie przegrody pomiędzy pomieszczeniami strychowni styropianem oraz ścian pomiędzy pomieszczeniami strychowni wełną mineralną
e) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją matami z wełny mineralnej
f) docieplenie zadaszenia nad strefą wejściową styropianem
g) docieplenie istniejących połaci dachowych budynku wełną mineralną
h) docieplenie przestrzeni nieużytkowej poddasza wełną mineralną
i) Wymiana części okien na okna PCV o U = 0,9 W/m2K
j) wymiana drzwi zewnętrznych o U = 1,3 W/m2K
k) wymiana drzwi do przestrzeni strychu na nowe o U = 1,3 W/m2K
l) budowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją 
ł) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznych
2.3. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie
a) docieplenie ścian zewnętrznych pianką rezolową
b) docieplenie ścian fundamentowych warstwą styroduru z wykonaniem izolacji pionowej
c) docieplenie stropodachu wentylowanego na częścią 3-kondygnacyjną warstwą styropapy z pokryciem dwoma warstwami papy termozgrzewalnej
d) docieplenie stropodachu niewentylowanego nad częścią parterową budynku warstwą styropapy z pokryciem dwoma warstwami papy termozgrzewalnej
e) wymiana okien na nowe z PCV o U = 0,9 W/m2K
f) wymiana fasad szklanych aluminiowych na dziedzińcu szkoły na nowe aluminiowe o U = 0,9 W/m2K
g) wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o U < 1,3 W/m2K
h) wymiana instalacji c.o. i c.w.u.
i) budowa wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej sal dydaktycznych i klimatyzacji sal koncertowych
j) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznych
k) budowa systemu ogniw PV
l) budowa systemu BMS
2.4. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach
a) ocieplenie ścian fundamentowych i ścian piwnic przylegających do gruntu styrodurem wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej.
b) ocieplenie podłóg na gruncie w części piwnicznej oraz w niepodpiwniczonej części parteru styrodurem z wykonaniem izolacji poziomej przeciwwodnej i wykonaniem nowych warstw    podłogowych
c) ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą styrodurem (od strony piwnic), z wykonaniem izolacji poziomej przeciwwodnej 
d) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 
e) ocieplenie stropodachu niewentylowanego wełną mineralną z wymianą warstw stropodachu do poziomu stropu DZ3
f) wymiana okien na okna PCV z nawiewnikami, ze współczynnikiem U= 0,9 W/m2K
g) wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe, ciepłe, ze współczynnikiem U= 1,3 W/m2K
h) wymiana źródła ciepła na gazową pompę ciepła
i) wymiana instalacji c.o.
j) budowa systemu wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w sali koncertowej
k) budowa systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali gimnastycznej
l) modernizacja istniejącej wentylacji grawitacyjnej
ł) wymiana istniejących opraw oświetleniowych na LED z wymianą instalacji elektrycznych
m) montaż systemu ogniw PV 
2.5. Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu
2.5.1. Budynek główny
a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku przewiązki styrodurem 
b) ocieplenie ściany fundamentowej polistyren ekstrudowanym 
c) ocieplenie ściany zewnętrznej parteru o styropianem 
d) docieplenie podłogi na gruncie w budynku przewiązki płytą termoizolacyjną 
e) docieplenie stropodachu nad przewiązką płytami termoizolacyjnymi 
f) remont pokrycia stropodachu nad przewiązką
g) wymiana stolarki okiennej w budynku przewiązki
h) wymiana okien w przewiązce PCV na okna drewniane z szybą potrójną o Umax=0,7 W/m2K wyposażone w nawiewniki powietrza regulowane automatycznie 
i) docieplenie podłogi na gruncie w budynku Szkoły Głównej płytą termoizolacyjną 
j) docieplenie stropu nad II piętrem do przestrzeni strychowej od zewnątrz płytami twardej wełny mineralnej 
k) wymianę stolarki okiennej na okna drewniane U = 1,3 W/m2K w budynku głównym
l) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej na nowe drewniane o U = 1,3 W/m2K w budynku głównym
ł) wymiana instalacji c.o.
m) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznych
2.5.2. Budynek ceramiki
a) docieplenie podłogi na gruncie płytami termoizolacyjnymi 
b) remont więźby dachu
c) odtworzenie więźby dachu o konstrukcji umożliwiającej prawidłowe użytkowanie poddasza i wykonanie warstw dociepleniowych
d) docieplenie stropu wewnętrznego poddasza od przestrzeni strychowej wełną mineralną po uprzednim remoncie więźby
e) docieplenie dachu poddasza wełną mineralną
f) wymiana stolarki okiennej na okna drewniane o U = 1,3 W/m2K, wymiana okien drewnianych nieszczelnych na poddaszu na drewniane o Umax=0,9 W/m2K 
g) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznych na nowe drewniane o Umax=1,3 W/m2K
i) wymiana instalacji c.o. 
j) ibudowa wentylacji nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach warsztatowych i pomieszczeniach sanitarnych.
k) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznych
2.5.3. Hala tkacka
a) docieplenia ścian zewnętrznych budynku polistyrenem ekstrudowanym
b) docieplenie podłogi na gruncie płytą termoizolacyjną 
c) docieplenie stropodachu nad wiatrołapem styropianem
d) docieplenie stropu nad parterem do przestrzeni strychowej wełną mineralną
e) wymiana stolarki okiennej na nowe drewniane o U = 0,9 W/m2K
f) wymiana drzwi zewnętrznych na nowe drewniane o U = 0,9 W/m2K
g) docieplenie kominów styropianem
h) wymiana instalacji c.o.
i) budowa wentylacji nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach warsztatowych parteru
j) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznych
k) budowa systemu ogniw PV
2.5.4. Sala gimnastyczna
a) docieplenie ścian fundamentowych styrodurem z wykonaniem izolacji pionowej
b) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem
c) docieplenie podłogi na gruncie styropianem
d) docieplenie stropu nad przejściem styropianem
e) docieplenie i remont pokrycia stropodachu nad salą gimnastyczną płytami warstwowymi
f) docieplenie stropodachu nad parterem wełną mineralną
g) wymiana stolarki okiennej na nową aluminiową o U = 0,9 W/m2K
h) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową aluminiową o U = 1,3 W/m2K
i) wymiana instalacji c.o.
j) budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej sali gimnastycznej, pomieszczeń szatni oraz wentylację wywiewną węzłów sanitarnych
k) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznych
l) budowa systemu ogniw PV
Wskazany katalog prac należy traktować tylko jako podstawę, a nie jako wyznacznik zakresu termomodernizacji. Wykazane w wariancie optymalnym prace winny spełniać i wpisywać się w wytyczne obowiązujących przepisów, tj. Zamawiający wymaga, aby na etapie wykonywania opracowań audytowych przyjąć wymagania izolacyjności cieplnej dla wskaźników ustalonych dla roku 2021 roku.
Opracowanie audytowe winno zawierać część elektro-energetyczną oraz charakterystykę energetyczną przed i po termomodernizacji obiektu lub wyliczenie energii pomocniczej przed i po, a w części ekologicznej zestawienie emisji dwutlenku węgla.
3. Wraz z podpisaną umową zostaną udostępnione opracowania projektowo - kosztorysowe dla każdego z obiektów.
4. Zamawiający informuje, że otrzymany w wyniku realizacji przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do dalszych celów i w związku z tym oczekuje opracowań, których treść nie będzie naruszała postanowień art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Opracowania, tj. zaktualizowane audyty, winny być wykonane i przekazane Zamawiającemu w wersji (postaci): 
a) papierowej - minimum w 3 egz.
b) elektronicznej - 2 płyty z nośnikami danych w wersji edytowalnej (odpowiednio z rozszerzeniem DWG, WORD, EXCEL lub kompatybilnym) oraz nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym (z rozszerzeniem PDF).
6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Polska, według danych teleadresowych.
7. Termin realizacji zamówienia: realizacja sukcesywna, w terminie do 2 miesięcy od momentu podpisania umowy
8. Warunki finansowe rozliczeń:
a. podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy, potwierdzający realizację przedmiotu w pełnym zakresie, fakturowanie jednoetapowe,
b. przed podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego, nastąpi sprawdzenie przekazanych opracowań pod względem kompletności i zgodności ich zawartości z wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - szczegółowa procedura w tym zakresie została określona we wzorze umowy.
c. wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.
d. podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
e. wynagrodzenie zawiera również wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść z tytułu pozyskania dokumentów towarzyszących, takich jak mapy sytuacyjne (lokalizacyjne), wypisy, wyrysy, itd. 
f. w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na rzecz Zamawiającego wszystkich autorskich praw majątkowych do powstałych w toku realizacji umowy opracowań w zakresie określonym w umowie, w szczególności do przeniesienia na rzecz Zamawiającego praw obejmujących: 
- wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
- wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono, bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
- wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;
- rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób aby osoby miały dostęp do utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
- wydawanie całości lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;
- rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów;
- wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy; 
- nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Termodom
Cena: 9 400,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 9 400,00 zł do 9 400,00 zł (od 43.52% do 43.52% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 21 600,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części I
2016-12-30 TAK TAK 27 500,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części II
2016-12-30 TAK TAK 22 000,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części III
2016-12-30 TAK TAK 18 550,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części IV
2016-12-30 TAK TAK 17 700,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części IX
2016-12-30 TAK TAK 12 900,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części XII
2016-12-30 TAK TAK 14 750,00 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus