03a?DI/KŁ/16

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-02-23
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
722
Numer ogłoszenia wyników:
722
Data składania ofert:
2017-02-23
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-23
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Towarzystwo budownictwa Społecznego
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-23
Zamawiający

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka z o.o. Gdańsk

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Królikarnia 13
80 -744 Gdańsk.
Województwo pomorskie.

REGON: 19204345700000

Telefon: 58 3203748
Fax: 0583019693
E-mail: ***@gdansk.cc

Treść przetargu:

Wykonanie robót dodatkowych polegających na:
a)	Przeniesieniu zewnętrznej instalacji klimatyzacyjnej w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 05.07.2016 r.
b)	Montażu trzech odwodnień liniowych w chodnikach przed drzwiami wejściowymi do obu budynków zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 
15.07.2016 r.
c)	Demontażu i ponownego montażu, drzwi wejściowych do wnętrz pokoi biurowych nr 2.7 i 3.8 zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 22.07.2016 r.
d)	Ścięciu naroża skrzydeł drzwiowych do pokoi biurowych nr 3.11 i 3.12 na poddaszu budynku B zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 22.07.2016 r.
e)	Osadzeniu aluminiowych drzwi z naświetlem, w zewnętrznym otworze wejściowym werandy na parterze budynku C zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 22.07.2016 r.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: RAMEX BIS Zakład Budowlany Robert Krupiński
Cena: 5 764,33 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 5 764,33 zł do 5 764,33 zł (od 100% do 100% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 5 764,33 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus