Zespół Szkół Specjanych Nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera Poznań

Statystyki ogólne

X3
Ilość zamówień
XXX X07,80
PLN wydanych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Zespół Szkół Specjanych Nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera Poznań (ZSS) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Dąbrowskiego 73, 60-523, Poznań oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Poznań.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak LuKa-Trana S.C. Ewa Korus, Zbigniew Korus, Luka - Trans s.c. Ewa i Zbigniew Korus oraz 0 innych.

Zespół Szkół Specjanych Nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera Poznań funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: , Usługi W Zakresie Specjalistycznego Transportu Drogowego Osób , Nieregularny Transport Osób , , .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono X3 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez X podwykonawców wynosił: XXX X07,80 PLN.

Dane instytucji

Zespół Szkół Specjanych Nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera Poznań

ul. Dąbrowskiego 73
60-523 Poznań.
Województwo wielkopolskie.

REGON: 63420739700000
Telefon: 61 8473156
Fax: 0-618473156
E-mail:

Komentarze

comments powered by Disqus