Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych im. Zesłańców Sybiru w Pawłosiowie Jarosław

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X40,00
PLN wydanych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych im. Zesłańców Sybiru w Pawłosiowie Jarosław (ZSOiL) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: Pawłosiów 428, 37-500, Jarosław oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Studzian 373.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROFESBUD Krzysztof Wrona Studzian 373 37-200 Przeworsk oraz 0 innych.

Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych im. Zesłańców Sybiru w Pawłosiowie Jarosław funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane W Zakresie Przepompowni Ścieków , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków.

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono X przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez X podwykonawców wynosił: XXX X40,00 PLN.

Dane instytucji

Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych im. Zesłańców Sybiru w Pawłosiowie Jarosław

Pawłosiów 428
37-500 Jarosław.
Województwo podkarpackie.

REGON: 65095194700000
Telefon: 16 6216375
Fax: 166216375
E-mail: ************@interia.pl

Komentarze

comments powered by Disqus