Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotowicza" Kętrzyn

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X09,00
PLN wydanych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotowicza" Kętrzyn (ZS) to zleceniodawca działający na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: Ul. Kazimierza Wielkiego 12, 11-400, Kętrzyn oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Białystok.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Budownictwo ALFIX Kostecki Jerzy oraz 0 innych.

Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotowicza" Kętrzyn funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Wykonywania Pokryć I Konstrukcji Dachowych I Inne Podobne Roboty Specjalistycze, Naprawa Dachów.

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zleciła X przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez X wykonawców wynosił: XXX X09,00 PLN.

Dane instytucji

Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotowicza" Kętrzyn

Ul. Kazimierza Wielkiego 12
11-400 Kętrzyn.
Województwo warmińsko-mazurskie.

REGON: 51956529800000
Telefon: 89 7518171
Fax: 897518171
E-mail: ***@pro.onet.pl

Komentarze

comments powered by Disqus